Historia

Den vilda fria Vindelälven har aldrig varit en självklarhet. I slutet på 1960-talet planerade staten en rad exploateringsalternativ för älven, men starka folkliga protesterade gav resultat. År 1970 klubbades att älven skulle vara fri från exploatering och 1993 blev den en svensk nationalälv.

För att fortsätta på linjen om Vindelälven som ett framstående hållbart område fanns det en bred förankrad önskan om att samla regionen och människorna från fjäll till kust. Initiativet till förstudien togs gemensamt av kommunerna längs Vindelälven, Världsnaturfonden och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Från augusti 2013 till och med december 2014 gjordes förstudien för att utreda om Vindelälven hade de förutsättningar som krävs för att i framtiden bli ett av UNESCOs biosfärområden – ett modellområde för hållbar utveckling. Förstudien godtogs av Svenska MAB-kommittén vilket innebär att Vindelälven-Juhtatdahka blev en så kallad biosfärkandidatur (2015-2018).

Sommaren 2018 lämnade vi in vår ansökan om att bli ett av UNESCOs biosfärområden.

Och den 19 juni 2019 beslutade The International Coordinating Council of the Man and Biosphere Programme, Unesco, att Vindelälven-Juhttátahkka skulle bli ett fullvärdigt biosfärområde.