Förutom alla deltagande kommuner och representanter från olika näringar som sitter i styrelsen finns det aktörer som arbetar för en positiv och hållbar utveckling av Vindelälven/Juhtatdahka. Nedan presenterar vi några av dessa. Klicka på rubrikerna för att läsa mer. 

Fiskeområde Vindelälven
Fiskeområde Vindelälven är en ideell förening som är verksam inom Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre del. Föreningen har som uppgift att enligt Leadermetoden förvalta och fördela medel, från EU:s Havs- och Fiskerifond och regionen, till projekt som kan utveckla fiskresursen, sportfisket och fiskerinäringen i området

Naturskolan i Umeå
Naturskolan i Umeå är en del av för- och grundskolans utvecklingsavdelning. De arbetar med lärande för hållbar utveckling bl.a. genom kompetensutveckling i utomhuspedagogik, seminarier och konferenser. De erbjuder stöd för ledare och pedagoger och genom en pedagogisk bredd underlättar vi för fler inom förskola och skola att nå målen och må bra. I arbetet för en hållbar utveckling, innebär det samtidigt att de arbetar för att det ska gälla för alla, också i ett globalt perspektiv – i dag och i framtiden.

Vindelalven.se
Vindelalven.se är en portal som, på samma vis som Vindelalvenjuhtatdahka.se, försöker fånga en övergripande bild av vad som pågår i Vindelälvsdalen.