Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Naturskolan i Umeå samarbetar med skolor i alla kommuner längs Vindelälven. Förutom att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven– Juhttátahkka så erbjuder man fortbildning och lektioner om älvlandskapets unika karaktär och om vikten av en hållbar utveckling.

Projektägare

Naturskolan i Umeå