På 60-talet fanns det planer på att bygga ut Vindelälven för elproduktion. Detta ledde till en intensiv och ibland uppslitande debatt, både för och emot en utbyggnad. Den lokala och regionala debatten spred sig till nationell nivå.

Striden för Vindelälven kom att bli en symbol för det växande miljöengagemanget i Sverige och inspirerade Evert Taube till att skriva den kända visan “Änglamark” till Hasse och Tages film “Äppelkriget”.

I ett telegram till Tage Erlander informerar Evert Taube om att han avsåg att emigrera från Sverige för att aldrig återvända vare sig som levande eller död om älven föröddes. Konstnären Olle Blomberg var en annan artist med starkt engagemang i frågan om de norrländska älvarnas utbyggnad.

1970 beslöt regeringen att inte bygga ut Vindelälven. Efter beslutet om att bevara älven fritt strömmande påbörjades utvecklingen av Vindelälvsdalen för turism och rekreation.

1975 utpekades Vindelälven som ett av landets 25 s.k. primära rekreationsområden.

År 1993 utsågs Vindelälven till nationalälv av Sveriges riksdag, tillsammans med Torneälven, Kalixälven och Piteälven.