Published On: 6/7/2022

Mötesplats Biosfär är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras 10 – 12 oktober 2022 i Skåne och i Västerbotten – en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens.

Konferensen arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå. Mötesplats biosfär genomförs samtidigt i biosfärområdena Vindelälven-Juhttátahkka och Kristianstad Vattenrike.

Mer info, registrering till konferensen och anmälan till speed talk inklusive kort beskrivning sker på: www.motesplatsbiosfar.se