Published On: 1/7/2022

Biosfärambassadör Gunnel Grelsson  och styrelseledamot Christer Nilsson deltog i veckan i en insats tillsammans med Länsstyrelsen för att ta bort Lupiner.

Lupiner är vackra i rabatter men sprider sig lätt utanför trädgårdarna. Där hämmar de inhemska arter och hotar svensk natur. Länsstyrelsen bad ortsbefolkning och stugägare i Ammarnäs om hjälp med att ta bort lupiner i byn 28-29 juni. Linda Backlund och Catharina Karlsson från länsstyrelsen styrde upp arbetet tillsammans med Ludmilla Wieslander från Naturum och två säsongsarbetare. Ett tiotal frivilliga ställde upp. Resultatet blev över förväntan och efter de två dagarnas grävning fyllde sopsäckarna med lupiner en hel container. Ännu finns lupiner kvar i byn och det kan bli en ny talko nästa år. Tills dess är det fritt fram för frivilliga insatser. Lupiner som tas upp med rötter och lupiner som satt frön ska brännas, men unga, avklippta plantor kan lämnas på plats. Målet är ett lupinfritt Ammarnäs. Vi hoppas att fler byar i biosfärområdet antar samma utmaning.

För vidare information:

Lupiner – Blomsterlupin (naturvardsverket.se)

Faktablad blomsterlupin (naturvardsverket.se)