Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Syfte och mål:

Syftet med timringskursen är att bevara och föra vidare kunskapen i samisk byggnadskultur och ett långsiktigt hållbart boende och byggkunskap för alla. Målet är att uppföra minst två skogssamekåtor och en förrådskoja eller skogs/fjällkoja. Dessutom att hålla en kurs i Sorsele där den ena skogssamekåtan skall stå och den andra kursen i Ammarnäs där kåta och koja ska uppföras på föreningens mark. För att uppmärksamma kurserna avslutas de genom två taklagsfester som traditionen bjuder. Vi erbjuder förstås samiska delikatesser för besökare och allmänhet till ett angenämt pris.

Projekttid:

1 juli 2019 – 1 september 2019

Projektägare:

Eva Mikaelsson, Ammarnäs Sameförening