Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi menar att allt vi gör är kopplat till kommunikation – i ord och i handling. Det pågår hela tiden en mängd positiva saker i biosfärområdet, högt och lågt, vitt och brett – om det vill vi gärna berätta för så många som möjligt!

Det gör vi helst genom personliga möten och berättelser, genom att delta på träffar som andra bjuder in till, genom att bjuda in till egna träffar och genom att använda oss av våra digitala kanaler. Där ingår den här hemsidan, vår sida på Facebook och våra konton på Instagram, Twitter, Soundcloud, och YouTube. Vi försöker i ord, bild, ljud och film förmedla fina berättelser från området under vår flik på hemsidan som heter nyheter.

En del av biosfärområdets verksamhet är även att IMPA, det vill säga:

  • Inspirationskälla
  • Mäklande funktion som innebär att vi kopplar samman olika parter – genom att bryta stuprör kommer man längre!
  • Processer – Vi ska sprida goda exempel och utgöra stöd.
  • Arena – Vi ska vara en neutral arena där olika intressen kan mötas för att öka
    förståelsen för varandras ambitioner.