Kartor

Biosfärområdet, som är 13 294 km2 stort till ytan, sträcker sig från fjällen vid Laisälvens flöde, ner mot skogslandskapet för att till slut nå kusten vid Umeå. Längre ned på den här sidan finns tre kartbilder över området.

GIS-karta med yttre gränser finns här.
Karta i pdf-format finns här.