Biosfärområdet, som är 13 294 km2 stort till ytan, sträcker sig från fjällen vid Laisälvens flöde, ner mot skogslandskapet för att till slut nå kusten vid Umeå.