Published On: 8/1/2020

Biosfärområdet har den senaste tiden haft fler medarbetare än någonsin tidigare – bland annat Daniela Nedelcheva som följt biosfärresan under ett par års tid från Vindelns kommun.

Daniela, du har arbetat för biosfärområdet sedan i somras. Bland annat var du till stor hjälp i planeringen inför invigningen i Vindeln. Kan du berätta lite om vem du är och vad du har sysslat med tidigare?

– “Jag har fått följa arbetet med biosfärområdeskandidaturen på nära håll i ett par år och tyckt att det är en utmärkt möjlighet för hela området och för alla olika, fantastiska människor som bor och verkar här. Jag är utbildad språkvetare och pedagog från Plovdivs Universitet i Bulgarien och har även en master i Language and Culture från Linköpings Universitet. Jag pratar fem språk och har arbetat bland annat med undervisning, kultur och folkbildning, verksamhetsutveckling och integrationsfrågor, men har även erfarenhet av jordbruk, försäljning och service.

Arbetet med folkbildningen och med integration av nyanlända var väldigt givande då jag kom i kontakt med en mängd olika människor och organisationer som jobbar och kämpar tillsammans, oavsett bakgrund och skillnader, ofta ideellt, för att nå en gemensam vision.

Jag bor i Vindeln med min sambo och våra två lågstadiebarn och vi vistas gärna i snön – med slalomskidor, längdskidor, snöskor eller pulka. Sommartid är det vandring, paddling, stadspromenader och de senaste åren har det blivit en del tid i orienteringsskogen. Jag är aktiv i några föreningar. Läsning och musik är två favoritupplevelser, men det är människorna omkring mig – både de som är nära och de som är långt borta– som gör mig glad.”

Biosfärområden porträtteras som modellområden för hållbar utveckling, där man försöka hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Hållbar utveckling är ett begrepp som vi ser cirkulera allt oftare och oftare. Begreppet är brett, generellt och ganska individuellt, beroende på vem man är, vad man gör och var man finns. Jag ställde samma fråga till Elin – men vad betyder hållbar utveckling för dig?

– “ Jag tycker vi borde avdramatisera begreppet hållbar utveckling, göra det mer vardagligt och enkelt. Hållbar utveckling är något som var och en kan bidra till men bara alla tillsammans, med samlade krafter kan uppnå. Och det är verkligen alla – enskilda människor, familjer, föreningar, företag, skolor, organisationer, stater, makthavare, beslutsfattare – vi alla gör ju flera val varje dag och skall veta att våra val gör skillnad.

Då jag pratade med en grupp åttondeklassare om hållbar utveckling var den vanligaste kommentaren ”Jaha, miljö och sånt…”. Men det är mycket mer än bara miljö- och klimatarbete. Hållbar utveckling är att människor och samhällen utvecklas harmoniskt, jämlikt, inkluderande; alla kan tillgodose sina grundläggande behov – ren luft, rent vatten, mat, boende, kläder; får leva i frid och får tillgång till skola; företag, produkter och tjänster utvecklas och underlättar för människan – och detta utan att ta slut på jordens resurser – ”bruka men inte förbruka”. Animerade filmen Wall-E från 2008 ger en enkel, tänkvärd bild av en ohållbar utveckling. Vi behöver en annan framtid och för att göra det möjligt borde vi ändra vårt beteende.”

Kan du nämna tre biosfärfrågor som betyder mycket för dig personligen?

– “ Jag är genuint intresserad av människor, deras plats i samhället och samhällsutveckling. Så en hjärtefråga är barn och ungdomar – för att kunna utvecklas hållbart är det viktigt att involvera de nya generationerna och ta hänsyn till deras tankar och idéer – de brukar vara kloka och tänker mer fritt än vad vuxna gör.

Mångfald – både biologisk mångfald och mångfald av människor och kulturer är viktigt – det är ju det som gör oss till en unik plats på jorden. Och utveckling av lokalsamhället för att kunna behålla allt det fantastiska vi har. Speciellt de mindre samhällena som är en motvikt av den hektiska storstadsvardagen, byarna där människor tror på sig själva och på andra, stöttar och uppmuntrar varandra – och det är väl en av grundpelarna i ett biosfärområde.

Jag vet att vårt biosfärområde, som så många andra biosfärområden, har sin beskärda del av utmaningar. Men som du ser det just nu, med tanke på dina tidigare erfarenheter – inom vilka områden ser du att Biosfärområde skulle kunna göra nytta det närmsta året?

– “ Med tanke på erfarenheter man ser i andra biosfärområden, både i Sverige och internationellt, är det besöksnäring och friluftsliv de områden som troligtvis först märker av en positiv inverkan av att Vindelälven-Juhttatáhkka har fått Unesco:s utmärkelse till biosfärområde. Gränsöverskridande kontaktytor och samarbeten inom, och med, biosfärområdet ska också utvecklas på grund av stort engagemang och intresse. Och så är det den viktiga uppgiften att stärka arbetet med de andra fokusområdena i Vindelälven-Juhttátahkka och se till att aktörer inom alla områden verkligen känner sig som en del av biosfären.”

Vilken betydelse hoppas du att Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka har fått för området om fem år?

– “ Om fem år känner man i alla hörn av vårt biosfärområde stolthet och framåtanda. Fler har börjat märka att Vindelälven-Juhttátahkka är ett väldigt fint område att bo och verka i. Unga väljer att stanna här. Stressade storstadsbor flyttar hit, det blir mer befolkning med lägre snittålder och samhällena längs Vindelälven blomstrar. Människor har utvecklat större förståelse och nyfikenhet för varandra. Förväntade och oväntade samarbeten börjat ge resultat. Flera försöker se den stora bilden, hjälps åt, delar med sig, använder sig mycket av lokala resurser och möjligheter. Hela området är på frammarsch och framgångsrika idéer som prövats här tas vidare och tillämpas i andra delar av Sverige.”