Published On: 16/3/2023

Hållbar Platsutveckling av Vindelälven-Juhttátahkka är en del av ett större projekt från Tillväxtverket. Nu har Tillväxtverket även samlat information och inspiration från alla 13 deltagande aktörer som består av världsarv och andra biosfärområden. Alla arbetar med hållbar platsutveckling utifrån sin plats förutsättningar med det gemensamma målet att skapa en långsiktigt attraktiv plats för boende, besökare, företag och investerare.

Lär av andra | Kunskapsbank för turism och besöksnäring (kunskapbesoksnaring.se)

För vårt vackra, vidsträckta och variationsrika biosfärområde har samverkan varit en viktig fokuspunkt genom hela projektet, läs mer om vad vi gjort och vilka lärdomar vi har med oss:

Långsiktig utveckling av Vindelälven-Juhttátahkka | Kunskapsbank för turism och besöksnäring (kunskapbesoksnaring.se)