Published On: 17/7/2023

Delta i undersökningen om hur du har nytta av naturen i biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Enkäten genomförs som del av en undersökning av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka, i samarbete med andra nordiska biosfärområden. Undersökning försöker förstå områdets olika värden genom att ställa några frågor om de sätt och platser där du drar nytta av naturen. Dina svar är konfidentiella och kommer att hållas anonyma.

Resultaten från denna undersökning kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, delas med lokala kommuner, och sammanfattas på Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkkas webbplats (https://vindelalvenbiosfar.se/).

Tack för att du deltar och hjälper oss förstå vad det är du älskar med biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.