Published On: 10/2/2022

Foto: Carolin Vallgren

– Har du tid att intervjua Carolin Vallgren för nästa nyhetsbrev? frågade Ann-Kristine.
– Vem är det? svarade jag nyfiket.
Ann-Kristine berättade då att Carolin har arbetat på kansliet tidigare och nu har fått en ny tjänst på Hushållningssällskapet. Tidigare har hon arbetat med Gold of Lapland i projektet Baerkraft och har även varit delaktig i förstudien till LONA-projektet “Digitala kartan”. 

Sagt och gjort. Jag ringde upp Carolin för att fråga lite mer.
Carolin är en trevlig tjej som berättar att hon bor med sin man och 2-åriga dotter i byn Rödåsel i biosfärområdet. Hon säger att hon har trivts väldigt bra i rollen som projektledare och nu i hennes nya roll som matkonsulent åt Hushållningssällskapet. Hennes bakgrund inom det nyligen avslutade Baerkraft-projektet, tillsammans med hennes tidigare arbete inom Vindelälven-Juhttátahkka, har gett henne ett brett kontaktnät och hon har numer en hel del erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Carolin har bland annat varit delaktig i att ta fram den underbara Hållbarhetsguiden – Lätt att göra rätt i naturen. Om du bläddrar igenom guiden så hittar du en glad karikatyr av Carolin på sidorna 14, 36, och 50.

Vad är egentligen Hushållningssällskapet?

Hushållningssällskapet har en lång historia och tog sin första form redan på 1700-talet. Deras mål har från första början varit att främja jordbruket och de har idag en rad uppdrag inom landsbygdsutveckling. Idag finns 15 lokala Hushållningssällskap i Sverige, varav det nordligaste arbetar med Norr-och Västerbotten.
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation som erbjuder stöd åt företag inom de gröna näringarna och Carolin berättar att de har kompetens inom ett flertal områden som agronomi, ekonomi, juridik, besöksnäring med mera. De erbjuder rådgivning och driver utvecklingsprojekt – allt för att utveckla landsbygden till nytta för alla som lever och verkar där.

Vad gör man som matkonsulent?

Carolin berättar att hon arbetar med flera matrelaterade projekt, bland annat Mat från Bonden. Det handlar om att skapa fler försäljningsmöjligheter för lokala producenter och utveckla fler förädlade produkter, för att därigenom hitta större lönsamhet i produktionen. Hon arbetar också med projektet Vår Mat, vilket bland annat handlar om att synliggöra livsmedelsproducenter och lokala produkter genom filminspelningar.
Förstudien “Biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus” kommer också att ingå i Carolins arbetsuppgifter. Förstudien består av en kartläggning och analys av befintliga matställen, matproducenter och butiker efter och omkring Vindelälven – men även av naturupplevelser av olika slag.

Vad betyder biosfärområdet för dig?

Biosfärområdet är en kunskapsspridare och samarbetspartner för alla som är intresserade att jobba med hållbarhetsfrågor. Biosfärutmärkelsen är en möjliggörare, då det kan skapa många möjligheter kring utveckling av hållbarhetsfrågor.

Vilket är ditt bästa hållbarhetstips?

Mitt tips är att vara glad för det man har och att ta hand om det. Det är så lätt att fokusera för mycket på framtiden eller vad andra har. Livet är här och nu.

 


 

En del av vårt arbete inom Vindelälven-Juhttátahkka är att lyfta goda exempel och gröna projekt. Sitter du på ett bra hållbarhetstips eller vet om ett projekt som passar som handen i handsken för biosfärområdet att lyfta? Hör av dig till oss: therese.lundin@vindelalvenbiosfar.se.

Vi önskar Hushållningssällskapet och Carolins matrelaterade projekt stora framgångar inom deras hållbarhetsarbete!

Följ Hushållningssällskapet på Facebook.

 

Text: Jessica Öberg
Foto: Carolin Vallgren