Published On: 7/4/2020

Begreppet hållbar utveckling är det många som pratar om, och något som de flesta av oss redan jobbar för, på ett eller annat sätt, utan att tänka på det. Men vad betyder det egentligen?

Det pratas om de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Det handlar alltså om miljö, människa och ekonomi, där de två senare inte skulle kunna existera utan den första. Människorna och ekonomin är helt beroende av en välmående planet. Det vill säga vi behöver de varor och tjänster som djuren och naturen tillhandahåller, även kallat ekosystemtjänster. De tillgodoser de mest grundläggande av människans behov i form av luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker,

Hållbar utveckling är att driva en positiv utveckling utan att villkora/försämra våra ekosystem i skogarna, sjöarna, älvarna, haven, fjällen och städerna. Det handlar om:

  • Att individer fattar kloka och långsiktiga beslut, både i sina privatliv och i sina yrkesliv.
  • Att individer agerar klokt och ansvarsfullt, både i sina privatliv och i sina yrkesliv.
  • Att individer i sina privatliv och yrkesliv motiverar andra att göra detsamma.

Bilden nedan illustrerar på ett fint sätt vad hållbar utveckling handlar om – målet är att människor ska må bra och den ekonomiska delen är vad vi behöver för att nå målet. Villkoret är att det inte ska ske på bekostnad av naturens resurser.

Nedan finns det fina illustrationer av vad olika ekosystem gör för oss. De är framtagna av bland annat Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Havs- och Vattenmyndigheten. Informationsgrafiken är gjord av Anna-Lena Lindqvist.

Klicka på bilderna för att se mer.