Grundläggande principer

Arbetet inom biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka ska genomsyras av fem grundläggande principer, eller horisontella kriterier, enligt nedan.
Dessa är alltså inga fokusområden utan principer som ska prägla allt arbete inom biosfärområdet. De fyra första kriterierna är obligatoriska i samtliga arbeten som finansieras av biosfärområdet och ska användas som verktyg för att nå mål och resultat. Kriteriet klimat kommer att beaktas i särskilda utlysningar. Klicka på knapparna nedan för att läsa mer.