Published On: 23/4/2020

Länsstyrelsen i Västerbotten har varit projektägare under kandidaturen och en heltidsanställd koordinator har drivit processen framåt tillsammans med en kommunikatör på deltid.

I slutet av biosfärkandidaturen påbörjades arbetet med att utforma den nya organisationen och i november 2019 fattades styrelsebeslut om att bilda ekonomisk förening och stadgar antogs. Efter ett konstituerande styrelsemöte registrerades den ekonomiska föreningen hos Bolagsverket den 9 april 2020.

Det fortsatta arbetet med Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka utgår från den nystartade ekonomiska föreningen. I stadgarna anges att medlemskapet i föreningen är öppet för föreningar, företag, organisationer, myndigheter och andra institutioner som stödjer det hållbara nyttjandet, bevarandet och utvecklingen av Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Föreningens grund utgörs av i området ingående kommuner samt länsstyrelserna.

Anpassade medlemslogotyper håller på att tas fram och vi ser fram emot att inom kort kunna erbjuda de som vill att bli medlem i föreningen!