Published On: 23/9/2022

För tredje året i rad bjuder Länsstyrelsen Västerbotten in till Delaktighetsveckan. En vecka fylld av föreläsningar, arrangemang och kompetenshöjande insatser.

Veckan arrangeras av Social Hållbarhet vid Länsstyrelsen Västerbotten, vilket inkluderar sakområdena folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Syftet med veckan är att lyfta perspektiv, sprida kunskap och goda exempel, samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Flera av årets programpunkter arrangeras tillsammans med några av länets kommuner och representanter från idéburen sektor. De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel.

Förhoppningen är det finns något som intresserar alla och några av årets föreläsare är bland annat: Loui Sand, Umeå Universitet, Åsele kommun, Petra Lindgren Krantz och RF-SISU Västerbotten.

Sista anmälningsdag är 7 oktober och under veckan lottas det bland annat ut kompetenshöjande litteratur till de som deltar.

Mer information och anmälan.