Published On: 16/5/2023

Nu lanseras en digital karta som lyfter hållbara besöksmål i biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Platserna är lokala pärlor som är utvalda tillsammans med alla som lever och verkar i området.
– Det här är verkligen ett nytt sätt att lyfta områdets unika värden och synliggöra Vindelälvsdalen, säger Ann-Kristine Vinka, verksamhetsledare för biosfärområdet.  

Arbetet bakom kartan har inneburit att identifiera 100 hållbara besöksmål i biosfärområdet, som sträcker sig 50 mil från fjäll till kust. Platser som nu är tillgängliggjorda på en digital karta tillsammans med mervärde i form av information, historisk kuriosa och vackra bilder. Allt med tyngdpunkt på hållbarhet och den lokala förankringen.
– Det har varit väldigt viktigt att det är lokalborna själva som ska lyfta sina pärlor dit besökare är varmt välkomna. Det här är verkligen för, och av, alla människor som lever och bor i hela området. Det är ju allas vår karta, säger Ann-Kristine Vinka.

Den lokala förankringen är en av de saker som gör kartan unik i sin utformning, och även att det finns en person som fungerar som en lokal värd för varje område.
– Dessa två faktorer är kanske de viktigaste för att uppnå den hållbarhet vi strävar efter som bland annat innebär att lokalbor ser positivt på att platsen visas upp på en digital karta, och att vi tillsammans har en kontroll över den information som kommer ut till besökaren, berättar Jessica Öberg, projektledare för Digitala kartan.

Den lokala värden för området kan till exempel bidra med aktuell information om platsens status och, om det skulle behövas, flagga för om ett besöksmål ska släckas ner tillfälligt – en funktion som är kopplad till att bland annat kunna motverka effekter av överturism.
– Det ger oss möjlighet att kommunicera om ett besöksmål inte är lämpligt för besök för tillfället och hänvisa till andra platser, eller kommunicera annan viktig info om platsen, säger Jessica Öberg.

Upptäck biosfärområdet

Vindelälven-Juhttátahkka blev utnämnt av UNESCO till ett biosfärområde 2019. Alla biosfärområden har till uppgift att vara ett test- och modellområde för hållbar utveckling och digitala kartan är ett pilotprojekt för hur man kan synliggöra natur- och kulturvärden på ett hållbart sätt. Med kartan finns nu möjlighet att visa upp och tillhandahålla det vidsträckta området på ett både praktiskt och inbjudande sätt som inte funnits tidigare.
– Anledning till att vi har ett biosfärområde är att vi har unika natur- och kulturvärden. Det här är ett väldigt roligt sätt att tillgängliggöra platsen för alla typer av besökare, och framför allt ett otroligt tillfälle för alla som bor i biosfärområdet att upptäcka det. Nu är det bara att gå ut på kartan och botanisera bland alla hållbara besöksmål, säger Ann-Kristine Vinka.

Arbetet med kartan har inneburit flera former av medborgardialog och har bland annat involverat unga genom att låta barn- och skolungdomar berätta om sina favoritplatser i området. På kartan finns även information om närmaste sophantering, servicenoder, laddstolpar och fördjupade berättelser om flera platser. Till att börja med är det just hållbara besöksmål som lyfts fram på kartan men tanken är att fortsätta utveckla kartan med fokus utifrån föreningens uppdrag: att inspirera till ett hållbart liv.
– Det finns en stor utvecklingspotential att fortsätta den här resan tillsammans med människor och företag efter älvdalen och man får gärna kontakt oss och bidra med idéer som man anser värdefulla att ha på kartan för att stärka platsens hållbara utveckling, säger Ann-Kristine Vinka.

Men till att börja med är förhoppningen att alla helt enkelt ska ta del av kartan och ta del av biosfärområdet.
– Det här är verkligen ett område vi bygger tillsammans. Föreningen Vindelälven-Juhttátahkka tillhandahåller bara kartan som vi byggt tillsammans. Ut och känn luften och mångfalden av den buffé av olika upplevelser vi har att ta del av i vårt vackra biosfärområde, säger Ann-Kristine Vinka.

Klicka dig runt och utforska kartan:

Digital karta över biosfärområdet – Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (vindelalvenbiosfar.se)

Hållbarhetskriterier som arbetet utgått ifrån:

Grunden i urvalet har utgått ifrån GSTC:s kriterier (Global Sustianable Tourism Council), en metod som Västerbottens län arbetar utifrån inom besöksnäringen. Utifrån detta är följande hållberhetskriterier framarbetade specifikt för biosfärområdets digitala karta:

  • Det ska finnas ett godkännande från markägare/FVO om att lyfta besöksmålet på kartan
  • Det ska finnas en lokal värd/platsansvarig kopplat till varje besöksmål
  • Det ska ges möjlighet att ge återkoppling om upplevelsen av besöksmålet
  • Det ska finnas information om besöksmålet samt hänvisning till närmaste sophantering
  • Det ska finnas möjlighet att släcka ner besöksmålet på kartan och hänvisa besökarna till andra platser