Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Bergsklättrare vid Starrberget. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Ettiket:
Bergsklättrare vid Starrberget. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Starrberget Naturreservat

  • Grillplats
  • Natur
  • Vandring

Starrbergets naturreservat

Reservatet bildades för att bevara naturskogspräglade och produktiva granskogar och hällmarkstallskogar. Området har en väldigt stor betydelse för sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar.  

Starrbergets nordvästra sida är betydligt plattare och täcks av finjordrik morän. Här finns grannaturskog och stora sumpskogsområden med skogsfräken och blåbärsris. Bergets topp ligger i reservatets sydöstra del och har vidsträckta hällmarker med fin utsikt mot Vännäsby och Vindelälven. Blickar du västerut så ser du Balberget. Uppe på hällmarkerna växer en gles hällmarkstallskog som är ca 120–150 år gammal med inslag av 200–400 år gamla tallar.  

I bergets södra delar växer granskog av örtristyp och här kan man hitta hallon, smultron, liljekonvalj, och skogsviol.  

Kultur/markanvändningshistoria  

Skogen inom reservatet är påverkad av äldre tiders skogsbruk. På toppen har det tidigare funnits ett brandtorn, men det revs i början av 2000-talet. Idag står där kvar en gammal brandvaktarstuga. Utöver denna finns inga kända fornlämningar eller kulturlämningar inom reservatet. Hällmarkerna betas inte regelbundet av ren och det finns därför tjocka renlavsmattor på hällarna. 

Friluftsliv  

Området utnyttjas flitigt för friluftsliv, orientering, och bergsklättring. Det finns en väl markerad stig från en parkering vid väg E12 upp till toppen av Starrberget.   

Terrängen är dramatisk med flera stup åt söder och öster. En del av dessa branter användas för bergsklättring och det finns en klättervägg i närheten av parkeringen. Följ leden tills du ser en stig som avtar skarpt till höger. Stigen tar dig fram till väggen. Det finns ett 20-tal utmärkta bultade leder av olika svårighetsgrader (3-7a med de flesta i rangen 5b-6c), roligt för både nybörjare och erfarna klättrare. 

Läs mer om Starrbergets naturreservat på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

 

  • Starrberget Utsikt. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström
  • Starrberget Utsikt. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Vägbeskrivning till Starrberget Naturreservat

Med bil från Umeå centrum: Följ E12 västerut ca 30 km, fortsätt att följa E12 norrut när väg E12 delar sig från väg 92. Följ E12 i ca 2 km. På höger sida vägen finns där en parkeringsplats med informationstavla där en stig börjar som leder in i naturreservatet och upp till toppen av berget.

Starrbergets naturreservat ligger ca 3,5 km norr om Vännäs utmed väg E12.

Hur upplever du Starrberget Naturreservat?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Bergsklättrare vid Starrberget. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Ettiket:
Bergsklättrare vid Starrberget. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Starrberget Naturreservat

  • Grillplats
  • Natur
  • Vandring

Starrbergets naturreservat

Reservatet bildades för att bevara naturskogspräglade och produktiva granskogar och hällmarkstallskogar. Området har en väldigt stor betydelse för sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar.  

Starrbergets nordvästra sida är betydligt plattare och täcks av finjordrik morän. Här finns grannaturskog och stora sumpskogsområden med skogsfräken och blåbärsris. Bergets topp ligger i reservatets sydöstra del och har vidsträckta hällmarker med fin utsikt mot Vännäsby och Vindelälven. Blickar du västerut så ser du Balberget. Uppe på hällmarkerna växer en gles hällmarkstallskog som är ca 120–150 år gammal med inslag av 200–400 år gamla tallar.  

I bergets södra delar växer granskog av örtristyp och här kan man hitta hallon, smultron, liljekonvalj, och skogsviol.  

Kultur/markanvändningshistoria  

Skogen inom reservatet är påverkad av äldre tiders skogsbruk. På toppen har det tidigare funnits ett brandtorn, men det revs i början av 2000-talet. Idag står där kvar en gammal brandvaktarstuga. Utöver denna finns inga kända fornlämningar eller kulturlämningar inom reservatet. Hällmarkerna betas inte regelbundet av ren och det finns därför tjocka renlavsmattor på hällarna. 

Friluftsliv  

Området utnyttjas flitigt för friluftsliv, orientering, och bergsklättring. Det finns en väl markerad stig från en parkering vid väg E12 upp till toppen av Starrberget.   

Terrängen är dramatisk med flera stup åt söder och öster. En del av dessa branter användas för bergsklättring och det finns en klättervägg i närheten av parkeringen. Följ leden tills du ser en stig som avtar skarpt till höger. Stigen tar dig fram till väggen. Det finns ett 20-tal utmärkta bultade leder av olika svårighetsgrader (3-7a med de flesta i rangen 5b-6c), roligt för både nybörjare och erfarna klättrare. 

Läs mer om Starrbergets naturreservat på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

 

  • Starrberget Utsikt. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström
  • Starrberget Utsikt. Fotograf: Karl-Gustav Sjöström

Vägbeskrivning till Starrberget Naturreservat

Med bil från Umeå centrum: Följ E12 västerut ca 30 km, fortsätt att följa E12 norrut när väg E12 delar sig från väg 92. Följ E12 i ca 2 km. På höger sida vägen finns där en parkeringsplats med informationstavla där en stig börjar som leder in i naturreservatet och upp till toppen av berget.

Starrbergets naturreservat ligger ca 3,5 km norr om Vännäs utmed väg E12.

Hur upplever du Starrberget Naturreservat?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.