Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Hässningberget. Fotograf: Ludmilla Weislander

Ettiket:
Hässningberget. Fotograf: Ludmilla Weislander

Hässningberget

  • Natur
  • Naturreservat

Hässningberget

Hässningberget är ett stort berg som ligger mellan byarna Klabböle och Skravelsjö, endast 6 km sydväst om centrala Umeå. Uppe på Hässingbergets topp har du en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd. Bänkar, vindskydd och grillplats finns vid utsiktsplatserna. Från parkeringen vid Skravelsjövägen finns en tre kilometer lång rundslinga som tar dig upp på Hässningsberget genom många olika naturtyper, från tät granskog och frodiga bäckraviner till gles skog med knotiga tallar och renskavda berghällar. 

Hässningsberget naturreservat bildades år 2006 och är 95 hektar stort. Altituden varierar från 40 meter över havet i ravinbottnarna till 140 meter på berget. Öster om berget finns Skravelsjöbäckens vildvuxna ravin. Nära bäcken och i bergets sluttning växer en skog där gråal, sälg och asp frodas tillsammans med stora granar.  

Floran är ovanligt rik i den fuktiga Skravelsjöbäckens ravin. Midjehöga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samsas med kräsna örter som brunrör, kärrviol och kärrdunört. Den tropiska känslan befästs av fuktighetsälskande mossor som kranshakmossa, rosmossa och palmmossa. 

Bergets översta del består till stor del av hällar och mindre klapperstenspartier. Vid berget ligger två bäckraviner, Ängesbäcken i väster och Skravelsjöbäcken i öster. Längs Skravelsjöbäcken, som rinner igenom den östra delen av reservatet, dominerar gråal och björk. I övrigt består reservatet till största del av hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och örtrik granskog. I området finns det även gott om döda träd i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar artrikedomen. 

Tillgängligheten till reservatet är god tack vare att det ligger på cykelavstånd från Umeå samt i anslutning till vägen som går mellan Klabböle och Skravelsjö. Parkeringsplats, vandringsled och rastplatser med vindskydd, bänkar och eldstäder tillgängliggör reservatet. Från reservatets två utsiktspunkter har man en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd 

Vägbeskrivning till Hässningberget

Hitta till parkeringen på Google Maps

Google Street View av parkering

Från Umeå kör man lättast via Röbäck till Skravelsjö. Därefter tar man höger mot Klabböle. I skogen mellan byarna finns en parkeringsplats med informationsskylt. Stigen upp till Hässningberget ligger på andra sidan vägen från parkeringen.

Hur upplever du Hässningberget?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Hässningberget. Fotograf: Ludmilla Weislander

Ettiket:
Hässningberget. Fotograf: Ludmilla Weislander

Hässningberget

  • Natur
  • Naturreservat

Hässningberget

Hässningberget är ett stort berg som ligger mellan byarna Klabböle och Skravelsjö, endast 6 km sydväst om centrala Umeå. Uppe på Hässingbergets topp har du en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd. Bänkar, vindskydd och grillplats finns vid utsiktsplatserna. Från parkeringen vid Skravelsjövägen finns en tre kilometer lång rundslinga som tar dig upp på Hässningsberget genom många olika naturtyper, från tät granskog och frodiga bäckraviner till gles skog med knotiga tallar och renskavda berghällar. 

Hässningsberget naturreservat bildades år 2006 och är 95 hektar stort. Altituden varierar från 40 meter över havet i ravinbottnarna till 140 meter på berget. Öster om berget finns Skravelsjöbäckens vildvuxna ravin. Nära bäcken och i bergets sluttning växer en skog där gråal, sälg och asp frodas tillsammans med stora granar.  

Floran är ovanligt rik i den fuktiga Skravelsjöbäckens ravin. Midjehöga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samsas med kräsna örter som brunrör, kärrviol och kärrdunört. Den tropiska känslan befästs av fuktighetsälskande mossor som kranshakmossa, rosmossa och palmmossa. 

Bergets översta del består till stor del av hällar och mindre klapperstenspartier. Vid berget ligger två bäckraviner, Ängesbäcken i väster och Skravelsjöbäcken i öster. Längs Skravelsjöbäcken, som rinner igenom den östra delen av reservatet, dominerar gråal och björk. I övrigt består reservatet till största del av hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och örtrik granskog. I området finns det även gott om döda träd i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar artrikedomen. 

Tillgängligheten till reservatet är god tack vare att det ligger på cykelavstånd från Umeå samt i anslutning till vägen som går mellan Klabböle och Skravelsjö. Parkeringsplats, vandringsled och rastplatser med vindskydd, bänkar och eldstäder tillgängliggör reservatet. Från reservatets två utsiktspunkter har man en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd 

Vägbeskrivning till Hässningberget

Hitta till parkeringen på Google Maps

Google Street View av parkering

Från Umeå kör man lättast via Röbäck till Skravelsjö. Därefter tar man höger mot Klabböle. I skogen mellan byarna finns en parkeringsplats med informationsskylt. Stigen upp till Hässningberget ligger på andra sidan vägen från parkeringen.

Hur upplever du Hässningberget?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.