Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Vormforsen Evert Taube Monumentet Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ettiket:
Vormforsen Evert Taube Monumentet Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Vormforsen – Taube monumentet

 • Fors
 • Kultur
 • Monument

 Vormforsen – Taube monumentet

Här finns en minnessten tillägnad Evert Taube som protesterade mot planerna på vattenkraftsutbyggnad av Vindelälven. En rad i den populära visan Änglamarrk lyder: ”Låt sista älven som brusar i vår natur. Brusa alltjämt mellan fjällar, gran och fur.” 

På 1960-talet fanns planer på att bygga ut Vindelälven för vattenkraft. Efter flera år av protester och diskussioner beslutade regeringen 1970 att älven skulle bevaras. En av dem som engagerade sig mot utbyggnadsplanerna av Vindelälven var Evert Taube. När Vindelälven hotades, skrev Taube 1967 ett förtvivlat telegram till statsminister Tage Erlander, vilket publicerades i tidningen Expressen: 

“[om älven förstörs] flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig levande eller död och det är inte i vredesmod men i djupaste sorg över att Sverige som jag älskat och besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarelse av kristallklara floder kristallklara brusande vattenfall kristallklara sjöar och kristallklara kusthav …”. 

I visan Änglamark finns ett par rader som syftar på just Vindelälven: ”Låt sista älven som brusar i vår natur/brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!”.  

Som tack för Taubes engagemang restes en minnessten på Vormforsens östra sida. 

Änglamark

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Promenadstig 

Det finns en promenadstig som börjar vid Evert Taube monumentet vid Vormforsen. Stigen kan vara lite svår att se från början, men ca 50 m in finns skyltar där stigen grenar sig.  

Går du till höger kommer du att passera genom ett område med grovblockig morän innan du börjar stigningen upp mot platån. Högre upp mot toppen ökar inslag av gran och lövträd, främst björk och asp. Skogen är något glesare och spåren efter plockhuggning tydligare. Lavrikedomen är stor och vid en inventering som gjordes 2004 hittade man bland annat lunglav, skinnlav, stuplav, läderlappslav, luddlav, lunglav, bårdlav, dvärgbägarlav och liten spiklav. De trädlevande svampar som man dokumenterade var gammelgranskål, violmussling, citronticka, tallticka, doftskinn, rynkskinn, ullticka, kötticka, granticka och rosenticka. 

Tar du till vänster går du förbi en liten myr innan du når en sluttning. I den tallbevuxna sluttningen står stora grånande torrakor med knotiga grenar. Här finns två mycket gamla tjärdalar. På många av tallarna och torrakorna finns det spår av brand. Det finns ingen dokumentation som säger att Vormeselebönderna satt eld på skogen för att få bättre bete för sina kreatur. Det är därför troligt att bränderna här kommer från blixtnedslag. 

 • Vormforsen. 2022. Fotograf: Roine Öberg
 • Vormforsen Skylt. 2022. Fotograf: Roine Öberg
 • Vormforsen Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Vägbeskrivning till Vormforsen – Taube monumentet

Från Lycksele ta väg 365 mot Norsjö drygt 3 mil. Passera bron över Vindelälven. Sväng vänster och kör ca 6 km uppströms Vindelälven, längs väg 363 till Vormforsen.  Vid Vormforsens informationstavla på östra sidan om Vindelälven finns gott om parkeringsyta. Det går även att parkera på den andra parkeringsfickan som ligger enbart en kort bit från den första.

Hur upplever du Vormforsen – Taube monumentet?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Vormforsen Evert Taube Monumentet Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ettiket:
Vormforsen Evert Taube Monumentet Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Vormforsen – Taube monumentet

 • Fors
 • Kultur
 • Monument

 Vormforsen – Taube monumentet

Här finns en minnessten tillägnad Evert Taube som protesterade mot planerna på vattenkraftsutbyggnad av Vindelälven. En rad i den populära visan Änglamarrk lyder: ”Låt sista älven som brusar i vår natur. Brusa alltjämt mellan fjällar, gran och fur.” 

På 1960-talet fanns planer på att bygga ut Vindelälven för vattenkraft. Efter flera år av protester och diskussioner beslutade regeringen 1970 att älven skulle bevaras. En av dem som engagerade sig mot utbyggnadsplanerna av Vindelälven var Evert Taube. När Vindelälven hotades, skrev Taube 1967 ett förtvivlat telegram till statsminister Tage Erlander, vilket publicerades i tidningen Expressen: 

“[om älven förstörs] flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig levande eller död och det är inte i vredesmod men i djupaste sorg över att Sverige som jag älskat och besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarelse av kristallklara floder kristallklara brusande vattenfall kristallklara sjöar och kristallklara kusthav …”. 

I visan Änglamark finns ett par rader som syftar på just Vindelälven: ”Låt sista älven som brusar i vår natur/brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!”.  

Som tack för Taubes engagemang restes en minnessten på Vormforsens östra sida. 

Änglamark

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Promenadstig 

Det finns en promenadstig som börjar vid Evert Taube monumentet vid Vormforsen. Stigen kan vara lite svår att se från början, men ca 50 m in finns skyltar där stigen grenar sig.  

Går du till höger kommer du att passera genom ett område med grovblockig morän innan du börjar stigningen upp mot platån. Högre upp mot toppen ökar inslag av gran och lövträd, främst björk och asp. Skogen är något glesare och spåren efter plockhuggning tydligare. Lavrikedomen är stor och vid en inventering som gjordes 2004 hittade man bland annat lunglav, skinnlav, stuplav, läderlappslav, luddlav, lunglav, bårdlav, dvärgbägarlav och liten spiklav. De trädlevande svampar som man dokumenterade var gammelgranskål, violmussling, citronticka, tallticka, doftskinn, rynkskinn, ullticka, kötticka, granticka och rosenticka. 

Tar du till vänster går du förbi en liten myr innan du når en sluttning. I den tallbevuxna sluttningen står stora grånande torrakor med knotiga grenar. Här finns två mycket gamla tjärdalar. På många av tallarna och torrakorna finns det spår av brand. Det finns ingen dokumentation som säger att Vormeselebönderna satt eld på skogen för att få bättre bete för sina kreatur. Det är därför troligt att bränderna här kommer från blixtnedslag. 

 • Vormforsen. 2022. Fotograf: Roine Öberg
 • Vormforsen Skylt. 2022. Fotograf: Roine Öberg
 • Vormforsen Änglamark. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Vägbeskrivning till Vormforsen – Taube monumentet

Från Lycksele ta väg 365 mot Norsjö drygt 3 mil. Passera bron över Vindelälven. Sväng vänster och kör ca 6 km uppströms Vindelälven, längs väg 363 till Vormforsen.  Vid Vormforsens informationstavla på östra sidan om Vindelälven finns gott om parkeringsyta. Det går även att parkera på den andra parkeringsfickan som ligger enbart en kort bit från den första.

Hur upplever du Vormforsen – Taube monumentet?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.