Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Utloppet till Ruskträsket och Ruskträskbäcken. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ettiket:
Utloppet till Ruskträsket och Ruskträskbäcken. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ruskträskbäcken

  • Fiske

Ruskträskbäcken är en välkänd och reglerad fisketräcka på ca 2 kilometer. Bäcken rinner från sjön Ruskträsket ner till Vindelälven i Lycksele kommun. Här kan man fiska gädda, abborre, harr, insjööring, bäcköring, och mört. 

Det finns inga grillplatser, ingen service i närheten, och knappt någon parkering. Men sträckan är väldigt uppskattat inom sportfisket. Notera att det är strikta regler kring fisket och ett separat fiskekort och kvotering som gäller.  

I Ruskträskbäcken har ett omfattande restaureringsarbete genomförts. 

Historia 

Ruskträskbäcken fungerade under stora delar av 1900-talet som en viktig flottningsled och det fanns tidvis även både såg och vattenkraftverk. Det senare lades ner på 1960-talet och försåg innan dess byarna Vormträsk, Ruskträsk och Rusksele med elektricitet. 

Vattendragen rensades kraftigt i syfte att underlätta timrets transport och flottledsdammar konstruerades för att reglera vattenflödet. Under 1800-talets sista hälft och under början av1900-talet uppfördes i regel enklare byggnationer såsom ris- och stenkistor. Dessa uppfördes vanligtvis med handkraft. Under 1940–60 talet inträffade den största förändringen av vattendragen då schaktmaskiner användes vid rensningsarbetena. Dessa maskinella rensningsarbeten anses ha påverkat vattendragen kraftigast i termer av försämrade miljöer för strömvattenlevande organismer. Öringens uppväxtområden begränsades och dess lekbottnar förstördes samt att vattendragens ursprungliga fysiska struktur blev utsuddad.  

Ruskträsksystemet har en intressant historia vad gäller förekomst av grov vandringsöring, bl.a. så skedde utlottning av näträttigheter i Ruskträskets utlopp. Området var viktigt att restaurera, då många stammar av vandringsöring har försvunnit p.g.a. vattenregleringar, rensningar, överfiske m.m. och då särskilt i ett nationellt perspektiv.  

Ruskträskbäcken miljöåterställdes hösten 2005. Flottledsåterställning kan delas in i tre delar; utläggning av sten, lekbottnar och återtillförsel av död ved. Sammanfattningsvis visar genomförd forskning att utläggning av sten, rent fysiskt, förändrar vattendraget radikalt. Vattenhastighet, djup och bredd ökat vilket leder till att näring som transporteras med vattendraget i högre grad stannar i de strömmande miljöerna, till gagn för växter, insekter, och fisk.  

Den fysiska förändringen påverkar fisken positivt och restaurerade sträckor hyser fler individer och arter samt håller högre fiskbiomassa jämfört med kontrollsträckor. Restaureringar av lekbottnar med befintligt lekgrus och med hjälp av manuella redskap har även konstaterats ge avsevärt positiva effekter på tätheten av öringårsungar. Slutligen påvisar forskningen att de restaurerade vattendragen hyser högre växtbiologisk mångfald längs stränderna. 

H.M. Konungens tacktal vid Stockholm Water Prize 

26 augusti 2015 

Carl XVI Gustaf 

“I recently had the opportunity to visit Ruskträskbäcken, a beautiful stream in Lycksele in the north of Sweden. The stream has been restored following the negative effects of log driving, and new fishing rules have been introduced. As a result of these actions, the fish have returned and Ruskträskbäcken is now a popular site for sustainable fishing. It offers opportunities to share ideas and experiences that solve water problems and create job. 

It was an interesting and inspiring visit in many ways — not least as I myself caught some beautiful graylings there! 

Ruskträskbäcken serves as an example that, while water problems are global, the solutions are often local.” 

Källa: https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2015-08-26-h.m.-konungens-tacktal-vid-stockholm-water-prize 

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Vägbeskrivning till Ruskträskbäcken

Från Lycksele tar du väg 365. Sväng vänster till byn Ruskträsk. När du har passerat byn och bron över hemsjön så tar du andra avfarten till vänster. Efter 200 meter så hittar du början på Ruskträskbäcken, utloppet till Ruskträsket.

Hur upplever du Ruskträskbäcken?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Utloppet till Ruskträsket och Ruskträskbäcken. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ettiket:
Utloppet till Ruskträsket och Ruskträskbäcken. 2022. Fotograf: Roine Öberg

Ruskträskbäcken

  • Fiske

Ruskträskbäcken är en välkänd och reglerad fisketräcka på ca 2 kilometer. Bäcken rinner från sjön Ruskträsket ner till Vindelälven i Lycksele kommun. Här kan man fiska gädda, abborre, harr, insjööring, bäcköring, och mört. 

Det finns inga grillplatser, ingen service i närheten, och knappt någon parkering. Men sträckan är väldigt uppskattat inom sportfisket. Notera att det är strikta regler kring fisket och ett separat fiskekort och kvotering som gäller.  

I Ruskträskbäcken har ett omfattande restaureringsarbete genomförts. 

Historia 

Ruskträskbäcken fungerade under stora delar av 1900-talet som en viktig flottningsled och det fanns tidvis även både såg och vattenkraftverk. Det senare lades ner på 1960-talet och försåg innan dess byarna Vormträsk, Ruskträsk och Rusksele med elektricitet. 

Vattendragen rensades kraftigt i syfte att underlätta timrets transport och flottledsdammar konstruerades för att reglera vattenflödet. Under 1800-talets sista hälft och under början av1900-talet uppfördes i regel enklare byggnationer såsom ris- och stenkistor. Dessa uppfördes vanligtvis med handkraft. Under 1940–60 talet inträffade den största förändringen av vattendragen då schaktmaskiner användes vid rensningsarbetena. Dessa maskinella rensningsarbeten anses ha påverkat vattendragen kraftigast i termer av försämrade miljöer för strömvattenlevande organismer. Öringens uppväxtområden begränsades och dess lekbottnar förstördes samt att vattendragens ursprungliga fysiska struktur blev utsuddad.  

Ruskträsksystemet har en intressant historia vad gäller förekomst av grov vandringsöring, bl.a. så skedde utlottning av näträttigheter i Ruskträskets utlopp. Området var viktigt att restaurera, då många stammar av vandringsöring har försvunnit p.g.a. vattenregleringar, rensningar, överfiske m.m. och då särskilt i ett nationellt perspektiv.  

Ruskträskbäcken miljöåterställdes hösten 2005. Flottledsåterställning kan delas in i tre delar; utläggning av sten, lekbottnar och återtillförsel av död ved. Sammanfattningsvis visar genomförd forskning att utläggning av sten, rent fysiskt, förändrar vattendraget radikalt. Vattenhastighet, djup och bredd ökat vilket leder till att näring som transporteras med vattendraget i högre grad stannar i de strömmande miljöerna, till gagn för växter, insekter, och fisk.  

Den fysiska förändringen påverkar fisken positivt och restaurerade sträckor hyser fler individer och arter samt håller högre fiskbiomassa jämfört med kontrollsträckor. Restaureringar av lekbottnar med befintligt lekgrus och med hjälp av manuella redskap har även konstaterats ge avsevärt positiva effekter på tätheten av öringårsungar. Slutligen påvisar forskningen att de restaurerade vattendragen hyser högre växtbiologisk mångfald längs stränderna. 

H.M. Konungens tacktal vid Stockholm Water Prize 

26 augusti 2015 

Carl XVI Gustaf 

“I recently had the opportunity to visit Ruskträskbäcken, a beautiful stream in Lycksele in the north of Sweden. The stream has been restored following the negative effects of log driving, and new fishing rules have been introduced. As a result of these actions, the fish have returned and Ruskträskbäcken is now a popular site for sustainable fishing. It offers opportunities to share ideas and experiences that solve water problems and create job. 

It was an interesting and inspiring visit in many ways — not least as I myself caught some beautiful graylings there! 

Ruskträskbäcken serves as an example that, while water problems are global, the solutions are often local.” 

Källa: https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2015-08-26-h.m.-konungens-tacktal-vid-stockholm-water-prize 

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.

Jag godkänner

Vägbeskrivning till Ruskträskbäcken

Från Lycksele tar du väg 365. Sväng vänster till byn Ruskträsk. När du har passerat byn och bron över hemsjön så tar du andra avfarten till vänster. Efter 200 meter så hittar du början på Ruskträskbäcken, utloppet till Ruskträsket.

Hur upplever du Ruskträskbäcken?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.