Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Utsikt över Giertsbäcken. Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Ettiket:
Utsikt över Giertsbäcken. Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Rastplats Grannäs-Risnäs

 • Fiske
 • Rastplats

Rastplats Grannäs-Risnäs

Giertsbäcken, även kallat Gertsbäcken, sträcker sig ca 62 km från källflöden i södra delen av Björkfjället till sammanflödet med Storvindeln (Vindelälven). Här kan man med fiskekort fiska både harr och öring. Byastugan vid Gertsbäcken är en före detta tröskloge från senare delen av 1800-talet. Allmänheten har möjlighet att hyra logen för olika sammankomster. 

Bäckens totala fallhöjd är ca 390 m från källflödena i fjällen ner till utloppet i Storvindeln. Merparten av fallhöjden tas ut i övre Giertsbäcken, som ligger ovan sjön Giertsjaure, på sträckan mellan topparna Stor-Åino och Jårbålg. Den övre delen karakteriseras av den omkringliggande kanjonartade miljön med flertalet forsar och vattenfall.  

Något som är lite unikt med Giertsbäckens övre delar är att den har en “omvänd” trädslagszonering där dalsidorna bekläds med granskog medan moränbacklandskapet i dalgången botten är bevuxen med fjällbjörkskog. 

Naturvärden 

Enligt länsstyrelsen utgör omkringliggande fjällbarrskog, i vattendragets övre delar, en urskog som hör till Västerbottens mest skyddsvärda. Strandvegetationen längs bäckens nedre del utgörs av örtrik vegetation. Områden nedströms Giersjávrrie, exempelvis Brunrenmyran, präglas av ett rikt fågelliv. Sjöarna har en hög produktion av sik samt förekomst av öring, röding, abborre och lake. Här finns förekomst av en slags sik som kallas Giertsbäckslöjan vars systematik än idag inte är klarlagd. 

Berggrunden består i källområdet av Seveskollans glimmerskiffrar, i ett mellanparti av Stalonskollans grå sparagmiter och nedströms Jille-Giertsjaure av Sorselegraniter. Jille-Giertsjaure övertväras av ett smalt stråk av alunskiffer i klinten. Giertsjaure-sjöarna omges av en småbruten moränterräng av dödiskaraktär. 

Giertsbäcken är ett av de biflöden som ingår i EU:s Natura 2000 område där naturtyper, växter och djurarter har ett särskilt skydd och bevarandevärde. 

 • Rastplats Grannäs-Risnäs. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Giertsbäcken vid Grannäs-Risnäs. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Anslagstavla vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Vägskylt vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Grillstuga vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Vägbeskrivning till Rastplats Grannäs-Risnäs

Rastplats vid Giertsbäcken mellan byarna Grannäs och Risnäs utmed väg 363. Infarten ligger på norra sidan av vägen.  

Hur upplever du Rastplats Grannäs-Risnäs?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Utsikt över Giertsbäcken. Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Ettiket:
Utsikt över Giertsbäcken. Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Rastplats Grannäs-Risnäs

 • Fiske
 • Rastplats

Rastplats Grannäs-Risnäs

Giertsbäcken, även kallat Gertsbäcken, sträcker sig ca 62 km från källflöden i södra delen av Björkfjället till sammanflödet med Storvindeln (Vindelälven). Här kan man med fiskekort fiska både harr och öring. Byastugan vid Gertsbäcken är en före detta tröskloge från senare delen av 1800-talet. Allmänheten har möjlighet att hyra logen för olika sammankomster. 

Bäckens totala fallhöjd är ca 390 m från källflödena i fjällen ner till utloppet i Storvindeln. Merparten av fallhöjden tas ut i övre Giertsbäcken, som ligger ovan sjön Giertsjaure, på sträckan mellan topparna Stor-Åino och Jårbålg. Den övre delen karakteriseras av den omkringliggande kanjonartade miljön med flertalet forsar och vattenfall.  

Något som är lite unikt med Giertsbäckens övre delar är att den har en “omvänd” trädslagszonering där dalsidorna bekläds med granskog medan moränbacklandskapet i dalgången botten är bevuxen med fjällbjörkskog. 

Naturvärden 

Enligt länsstyrelsen utgör omkringliggande fjällbarrskog, i vattendragets övre delar, en urskog som hör till Västerbottens mest skyddsvärda. Strandvegetationen längs bäckens nedre del utgörs av örtrik vegetation. Områden nedströms Giersjávrrie, exempelvis Brunrenmyran, präglas av ett rikt fågelliv. Sjöarna har en hög produktion av sik samt förekomst av öring, röding, abborre och lake. Här finns förekomst av en slags sik som kallas Giertsbäckslöjan vars systematik än idag inte är klarlagd. 

Berggrunden består i källområdet av Seveskollans glimmerskiffrar, i ett mellanparti av Stalonskollans grå sparagmiter och nedströms Jille-Giertsjaure av Sorselegraniter. Jille-Giertsjaure övertväras av ett smalt stråk av alunskiffer i klinten. Giertsjaure-sjöarna omges av en småbruten moränterräng av dödiskaraktär. 

Giertsbäcken är ett av de biflöden som ingår i EU:s Natura 2000 område där naturtyper, växter och djurarter har ett särskilt skydd och bevarandevärde. 

 • Rastplats Grannäs-Risnäs. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Giertsbäcken vid Grannäs-Risnäs. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Anslagstavla vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Vägskylt vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling
 • Grillstuga vid Grannäs-Risnäs Rastplats. 2022. Fotograf: Annika Svärling

Vägbeskrivning till Rastplats Grannäs-Risnäs

Rastplats vid Giertsbäcken mellan byarna Grannäs och Risnäs utmed väg 363. Infarten ligger på norra sidan av vägen.  

Hur upplever du Rastplats Grannäs-Risnäs?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.