Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Ettiket:
Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Gillesnoule Kapell

 • Kultur
 • Kyrkobyggnader
 • Samisk Kultur

I norra delen av Storvindeln utmed väg 363 ligger Gillesnuole. Gillesnuole var samebyarna Rans och Grans mötesplats under lång tid och därför en lämplig plats att anlägga ett kapell på i samband med kyrkans missionsarbete bland samerna.  

Gudstjänst hölls endast två gånger per år i en predikokåta under sommaren. År 1740 byggdes en enkel kappelstuga i Gillesnuole och några år därefter anlades en rösad stig med båtar över en del sjöar s.k prästväg, de nio milen mellan Gillesnuole Överstjuktan och Bjellojaure till Tärna. 

År 1853 anhöll lappallmogen om att gudstjänster skulle hållas närmare deras sommarviste. Det föreslog att platsen skulle vara vid sjön övre Gautsträsk vid foten av Ammarfjället. När ett nytt kapell byggdes i Ammarnäs 1858 så provade man att dela upp gudstjänsterna och hålla en helg i Ammarnäs och en i Gillesnoule. Men det ansågs besvärligt att ta sig till Gillesnoule när det nu fanns en ny och fin kyrka i Ammarnäs. Därmed beslöt man på en sockenstämma 1865 att sälja kapellet i Gillesnoule. 

På sockenstämman i Ammarnäs den 12 juli 1865 utbjöds Gillesnuole kapell på slutlig auktion där Jon Andersson-Grahn stannade för högsta budet. Han rev kapellet och flyttade det till Granåker, där det användes till tröskloge. Denna flyttning skedde inte omedelbart. Det var långt ifrån alla som gillade att kapellet i Gillesnuole skulle rivas och flyttas. 

I mitten av 1930-talet träffade Gustaf Karlsson i Svarttjärn skogschefen för ett skogsbolag som ägde hemmanet Granåker vid storvindeln. Gustaf berättade för skogschefen att logen i Granåker var f.d. kapellet i Gillesnuole och föreslog att bolaget skulle skänka den till Sorsele församling. Församlingen återfick kapellet 1937. Kapellet flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats år 1940.  

På kyrkplatsen finns en liten kyrkogård, några samiska förvaringsbodar, en njalla som är en stolpbod på ett ben, en ajttie som är en bod på fyra små stolpar, några kåtor, en minnessten, en klockstapel och en gammal gård från Hemfjäll som använts som kyrkstuga. Sedan 1940 anordnas här kyrkhelg tre gånger varje sommar. 

Gillesnuole kapell rymmer ca 75 sittplatser. 

Bild troligtvis från invigningen ca 1940: https://samlingar.vbm.se/items/show/144167 

 • Vindelälven vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Minnesten vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Kors Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Kåta vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Vägbeskrivning till Gillesnoule Kapell

Parkeringen ligger söder om väg 363 mellan Sorsele tätort och Ammarnäs. Gillesnoule ligger 56 km nordväst om Sorsele och 32 km sydöst om Ammarnäs. Parkeringen är rymlig med plats för bussar. 

Hur upplever du Gillesnoule Kapell?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Ettiket:
Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Gillesnoule Kapell

 • Kultur
 • Kyrkobyggnader
 • Samisk Kultur

I norra delen av Storvindeln utmed väg 363 ligger Gillesnuole. Gillesnuole var samebyarna Rans och Grans mötesplats under lång tid och därför en lämplig plats att anlägga ett kapell på i samband med kyrkans missionsarbete bland samerna.  

Gudstjänst hölls endast två gånger per år i en predikokåta under sommaren. År 1740 byggdes en enkel kappelstuga i Gillesnuole och några år därefter anlades en rösad stig med båtar över en del sjöar s.k prästväg, de nio milen mellan Gillesnuole Överstjuktan och Bjellojaure till Tärna. 

År 1853 anhöll lappallmogen om att gudstjänster skulle hållas närmare deras sommarviste. Det föreslog att platsen skulle vara vid sjön övre Gautsträsk vid foten av Ammarfjället. När ett nytt kapell byggdes i Ammarnäs 1858 så provade man att dela upp gudstjänsterna och hålla en helg i Ammarnäs och en i Gillesnoule. Men det ansågs besvärligt att ta sig till Gillesnoule när det nu fanns en ny och fin kyrka i Ammarnäs. Därmed beslöt man på en sockenstämma 1865 att sälja kapellet i Gillesnoule. 

På sockenstämman i Ammarnäs den 12 juli 1865 utbjöds Gillesnuole kapell på slutlig auktion där Jon Andersson-Grahn stannade för högsta budet. Han rev kapellet och flyttade det till Granåker, där det användes till tröskloge. Denna flyttning skedde inte omedelbart. Det var långt ifrån alla som gillade att kapellet i Gillesnuole skulle rivas och flyttas. 

I mitten av 1930-talet träffade Gustaf Karlsson i Svarttjärn skogschefen för ett skogsbolag som ägde hemmanet Granåker vid storvindeln. Gustaf berättade för skogschefen att logen i Granåker var f.d. kapellet i Gillesnuole och föreslog att bolaget skulle skänka den till Sorsele församling. Församlingen återfick kapellet 1937. Kapellet flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats år 1940.  

På kyrkplatsen finns en liten kyrkogård, några samiska förvaringsbodar, en njalla som är en stolpbod på ett ben, en ajttie som är en bod på fyra små stolpar, några kåtor, en minnessten, en klockstapel och en gammal gård från Hemfjäll som använts som kyrkstuga. Sedan 1940 anordnas här kyrkhelg tre gånger varje sommar. 

Gillesnuole kapell rymmer ca 75 sittplatser. 

Bild troligtvis från invigningen ca 1940: https://samlingar.vbm.se/items/show/144167 

 • Vindelälven vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Minnesten vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Kors Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum
 • Kåta vid Gillesnoule Kapell. 2022. Fotograf: Åsa Skum

Vägbeskrivning till Gillesnoule Kapell

Parkeringen ligger söder om väg 363 mellan Sorsele tätort och Ammarnäs. Gillesnoule ligger 56 km nordväst om Sorsele och 32 km sydöst om Ammarnäs. Parkeringen är rymlig med plats för bussar. 

Hur upplever du Gillesnoule Kapell?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.