Published On: 9/6/2020

På VIKOM´s sida står att finna berättelsen om vad som hände under vårfloden 1995. Nedan kan ni läsa om händelseförloppet dag för dag och även räddningschefen Jan Franssons dagbok. Älven har återkommande översvämmningarna på våren och försommaren när fjällfloden sätter in, några gånger med katastofala följder. Vindelälven kan man säga, har två vårfloder. Den första kallas i folkmun för vårfloa och den andra som fjällfloa. Det är ett rätt intressant fenomen att observera. Våren 1995 var den största översvämningen i Vindelälvens historia. Fotot visar Sorsele under vatten och finns på VIKOM´s hemsida.

Vårfloderna går så till att först stiger vattnet för att sedan, under en kort period (en till två veckor), sjunka undan. Sen kommer stora vattenmängder igen från alla biflöden i fjällområdet. Om dessa två floder inträffar samtidigt kan det uppstå problem, särskilt vid varmt väder och regn.

Den Stora Översvämningen 1995
På morgonen söndagen den fjärde juni 1995 började århundradets största vårflod i Vindelälvsdalen. Det var då Tjulån explosionsartat svämmade över sina bräddar, tog med sig en ängeslada och isolerade ammarnäsborna genom att skära av väg 363. Vattenståndet i Vindelälven och biflödet Tjulån ökade stadigt med två cm/timme och snart nog vattenfylldes flera källare, cisterner flöt iväg och Forsarnas Väg efter Vindelälven började översvämmas. På samma dags kväll uppmättes ett vattenstånd 53 cm högre än tidigare rekord i Ammarnäs.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
Krister Börjessons filmer från Ammarnäs 1995

I Sorsele, nittio kilometer nedströms Ammarnäs, börjar ett febrilt arbete med att valla in samhället. Man vet vad som väntar när vattnet från fjällen anländer. Dessutom börjar vattenflödet i Laisälven, Vindelälvens största biflöde, att öka i oroväckande takt. Vattenståndet i Sorsele ökar stadigt mellan två och tre cm i timmen och passerar redan på måndagskvällen det tidigare rekordet från 1938 års stora översvämning. Det börjar dessutom att regna mycket. Prognoserna från SMHI visar på fortsatt regn…

Tisdagens nationaldagsfirande blir det inte mycket bevänt med, alla resurser behövs för att försöka rädda Sorsele samhälle. Sorseleåkarna kör i skytteltrafik in fyllnadsmassor till skyddsvallarna. Som mest är ett trettiotal fordon engagerade. Vattnet börjar nu även att nå längre söderut. Vägverket blir tvungna att stänga av bron över Vindelälven i Råstrand och gräva av vägbanken för att lätta på trycket. Alla vägar från Sorsele på södra sidan älven är då redan avstängda och Ammarnäsvägen är översvämmad på flera ställen. Mitt på dagen brister dammen i Giertsbäcken, ett av Vindelälvens större biflöden, vilket resulterar i ännu större flöden. Räddningstjänsten begär nu militär hjälp från K4. På kvällen stängs även Inlandsbanan söderut av för trafik. Det regnar fortfarande.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
Krister Börjessons filmer från Ammarnäs 1995

Militären anländer på onsdagen tillsammans med 12 000 sandsäckar och börjar direkt att hjälpa till med vallarna. Då har redan väg 363 mot Ammarnäs stängts av tillsammans med riksväg 45 söderut vid Sandselebron. Sorsele är nu nästan helt avskuret, endast väg 45 norrut är öppen. På kvällen gräver man av Skansnäsvägen och Giltjaurvägen för att försöka leda vatten förbi Sorseleholmen som nu är akut hotad. Om vallarna brister beräknar räddningstjänsten att ett femtiotal hus förstörs på 4 – 6 timmar. På kvällen tynger vägverket ner den nybyggda bron i Råstrand med 700 ton grus i ett desperat försök att rädda den. Vattnet når nu ända upp till halva sidobalken och skapar ett oerhört tryck mot bron. Dessutom hotas telekommunikationerna av att Telias optofiberkabel börjar ligga illa till vid Sandselebron.

Nästa dag bjuder på vackert väder och SMHI förutspår mycket lite regn. Detta blev kanske Sorseleholmens räddning, för vattenståndet i Vindelälven kulminerade kl 10 på förmiddagen. 3,39 meter över normalvattenståndet. Militären ordnar med bandvagnstransporter till flera byar som nu varit avskurna i flera dagar. Många har fått vattenfyllda källare, men endast i Grannäs har folk varit tvungna att lämna sina hem. Överhuvudtaget har befolkningen visat ett oerhört lugn och stor rådighet, vilket har hjälpt räddningstjänsten att koncentrera sina insatser till de mest akuta fallen.
På fredagen börjar vattnet sakta men säkert att sjunka undan. Sandselebron öppnas för trafik och läget börjar att stabiliseras.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
Krister Börjessons filmer från Ammarnäs 1995

Räddningstjänsten är mycket orolig för hårda vindar eller nya regn och håller stadigt kontakt med SMHI. Sorsele samhälle har en oerhörd tur att vinden inte överstiger en eller ett par meter per sekund dessa kritiska dygn. Vallarna skulle med all sannolikhet inte hålla för några större vågor.
Lördagen bjuder på stabila förhållanden och ett besök av en delegation med försvarsminister Thage G Petterson i spetsen. De inspekterar vattenmassorna och blir imponerade av vad som åstadkommits i detta lilla samhälle dessa intensiva dagar. På tre dygn lyckades Sorseles åkare tillsammans med militär och frivilliga bygga tre kilometer skyddsvallar.
Vattnet rör sig så vidare mot havet och river på vägen ner en bro i Vindeln, tvingar folk från gård och grund i Hjuken och skapar en helt ny fåra förbi Renforsen i Vindeln. I Umeå förutspådde man stora skador när Vattenfall tvingades att släppa 2600 m3/s genom och förbi Stornorrfors kraftverk. Som tur var blev skadorna mindre än väntat.

Räddningschefen Jan Franssons dagbok:
Söndag 950604
09:00 Bron över Tjulån i Ammarnäs avskuren och avstängd.
11:00 Första kontakt med Länstyrelsen
12:30 Kommunalrådet informeras
13:20 Bilfrakt kontaktas angående maskinbehov
14:00 Ledningsgruppen träffas
17:00 Skyddsvall runt brandstationen anordnas

Måndag 950605
06:30 Förstärkningsarbetet på skyddsvallarna startas
11:15 Vatten tränger in i ledningscentralen på brandstation
12:30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
14:15 Förstärkning av staben med räddningschefen från Arjeplog
17:10 Begränsad framkomlighet efter Ammarnäsvägen
18:00 Ledningsmöte
22:00 Vägen mot Mariannelund avstängd av Räddningstjänsten

Tisdag 950606
04:10 Länstyrelsen meddelar att radiomasten i Knaften är utslagen pga brand
07:00 Vägverket stänger bron över Vindelälven i Råstrand, vägbanken grävs av
07:30 Väg Kvarnbränna – Saxnäs samt Råstrand – V Gargbro avstängd
07:35 Fastighetsavdelningen kollar upp logering av ev evakuerade
11:10 Väg Olsbäcken – Rockmyrheden samt Sorsele – Skansnäs avstängd
12:00 Ledningsmöte
13:10 Kontakt med K4 angående militära resurser
14:20 Väg Sorsele – Harrikberget avstängd
15:00 Vägen mot Tärnaby avskuren
15:10 Damm i Giertsbäcken har brustit
15:35 Helikopter beställd för rektur
15:50 Lugnande besked till innevånarna via radio Västerbotten
16:00 Helikoptern anländer
16:40 Rapport från Helikoptern, lugnt kraftigt flöde Giertsbäcken
17:25 Räddningschefen i Storuman anländer som resurs i staben
18:00 Ledningsmöte, Bergnäsvägen avstängd
19:25 Inlandsbanan avstängs av Räddningsledningen
20:00 Ledningsmöte
22:45 Begäran om Jutesäckar från I20
23:00 Eltransformator vid vattenverket håller på att flyta bort

Onsdag 950607
04.:5 12.000 jutesäckar anländer
06:25 Vägen mot Ammarnäs avstängs
06:55 Alternativt fyllnadsmasse-upplag tas i bruk
07:20 Väg mot S Blattnicksele och N Stensund avstängd
09:20 Militär från K4 anländer
09:25 Vägen mot Storuman avstängd vid Sandselebron
10:00 Ledningsmöte
11:00 Telefonsammanträde med Länstyrelsen
12:15 Kontakt med Telia angående telefonkabel vid Sandselebron
13:15 K4 personalen är insatt i räddningsarbetet
13:30 Helikopterspaning över kommunen
13:55 Begäran om trafikdirigering efter Strandvägen
14:30 Rundringning till byarna runt Sorsele avslutat, folk är optimistiska
15:20 Beslut om avgrävning av Skansnäsvägen för att lätta på vattentrycket mot holmen
18:05 Ambulanshelikopter transport ordnad till Ammarnäs och Karlslund
18:30 Råstrandsbron tyngs ned med 700 ton grus
21:15 Invallning av Strandvägen påbörjas
22:00 Begäran om hjälp av polisen angående trafikdirigering efter Strandvägen

Torsdag 950608
02:00 Vägverket meddelar att telefonkabeln vid Sandselebron håller på att skadas
03:10 Länstyrelse och SOS-alarm informeras angående befarat kabelbrott
07:40 Väg Råstrand – Sandsele avstängd
10:00 Ledningsmöte
10:50 Rundringning angående livsmedelsbehov i avskurna byar
10:55 Beslut om utdelning av infoblad i Sorsele
12:05 Beslut om transportorganisation via Sorsele taxi
Bandvagnar beställd av Räddningsledningen
13:15 Kontakt med posten angående postdistrubition
13:50 Kontakt med expert på SGU angående markbeskaffenhet
16:00 Pumpförstärkning beställes från Skellefteå
17:00 Info av Erik Sundqvist angående lösning av dricksvattenproblem
18:45 K4 utplacerar vaktposter efter Ammarnäsvägen. Lastbil går mot Ammarnäs med matransport

Fredag 950609
09:30 Ledningsmöte
11:00 Telefonkonferans med Länstyrelsen
12:40 Väg Gargnäs – Sappetsele avstängd
13:20 Kort strömavbrott. Nödpumpar beställs från Boliden

Lördag 950610
08:30 Ammarnäsvägen öppnas med begränsad framkomlighet
10:00 Ledningsmöte
11:30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
15:00 Besök av försvarsminister Tage G Petterson ,Lennart Myhlback m.fl
18:00 Ledningsmöte

Söndag 950611
11:30 Telefonkonferens med Länstyrelsen. K4:s huvudstyrka lämnar Sorsele

Måndag 950612
11:30 Telefonkonferens med Länstyrelsen
12:00 Ledningsmöte
12:30 Träff med byggnadsnämnd och kommunalråd angående vallarnas framtida funktion
16:00 Räddningstjänsten gällande skyddsvallarna samt VA-systemet i Sorsele avslutas. Utpumpning av tjärnarna för att sänka grundvattennivån fortsätter tom 950623 då räddningstjänsten helt avslutas

Fakta om vårfloden 1995
Vattenståndet i Ammarnäs uppmättes den 4/6 till 53 cm över tidigare rekord.
Medelvattenstånd i Sorsele är 0,30 m
Medelvattenstånd i Sorsele vid vårflod är 2,30 m
Det tidigare högsta vattenståndet i Sorsele uppmättes 1938 till 3,20 m
Den 8/6 1995 uppmättes århundradets högsta vattenstånd i Sorsele till 3,69 m, alltså nära nog en halvmeter över 1938 års toppnoterning
Dygnsmedelvattenföringen i Vindelälven i Sorsele är normalt 123 m3/s
Vid en normal vårflod är högsta dygnsmedelvattenföringen 810 m3/s
1938 uppmättes det förra rekordet till 1373 m3/s
Rekordtorsdagen den 8/6 1995 uppmätte SMHI en dygnsmedelvattenföring i Vindelälven i Sorsele på 1804 m3/s. Det förekommer även en inofficiell uppgift på en momentan flödestopp förbi Sorsele på just över 2000 m3/s. Dessa siffror är alltså rekord med god marginal.
Nästan exakt halva vattenmängden i Vindelälven vid Sorsele kommer från Laisälven. Den 7/6 uppmättes nytt rekord i Laisälven med 876 m3/s

På tre dygn körde sorseleåkarna med lite hjälp in 15 000 ton fyllnadsmassor till skyddsvallarna runt Sorseleholmen.

Sorsele Räddningstjänst uppskattar räddat värde (framför allt på Sorseleholmen) till 50 miljoner kr. Insatserna i Sorsele kostade 1,6 miljoner.
Vårfloden 1995:s totala kostnader beräknas till över 50 miljoner kr.
Den kraftiga vårfloden var resultatet av flera samverkande orsaker:

Det var en ganska snörik vinter. Snömängden i fjällen var ca 1,5 ggr den normala. Kyligt väder i maj medförde att snösmältningen försenades ungefär tre veckor. När omslaget till varmare väder kom den 17 – 18 maj tillsammans med kraftiga regn startade snösmältningen explosionsartat.
Eftersom skogslandets snö inte hade smält och runnit bort sammanföll vårfloden och den sk fjällfloden.

Regnmängden från den 17-18 maj till vårflodens kulmen uppgick till 80 mm i större delen av Norrlands inland (lokalt 100 mm) och översteg därigenom det normala med två till tre gånger. Bara under dygnet 950605 – 06 föll 34 mm regn i Sorsele.

Vattenflödena i Vindelälven var 20 – 25 procent högre än de tidigare högsta observationerna (1938). De högsta tänkbara vattenflödena ligger dock på en betydligt högre nivå än 1995 års vårflod. Rent statistiskt kan man förvänta en sådan här vårflod – eller värre – en gång per 100 år.

Inga människor skadades vid den stora vårfloden 1995.

Källor: SMHI; Räddningstjänsten i Sorsele, Jan Fransson