Published On: 4/11/2020

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka. Veckan arrangeras av de som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokrati och utsatta EU/EES-medborgare.

Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt kompetenshöja dig inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.
Fokus under veckan ligger på delaktighet: Hur kan vi öka inflytande och delaktighet i samhället för fler grupper?

De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig. Bland alla som deltar i mer än två föreläsningar under veckan lottar vi ut fina ”delaktighets t-shirts”, block och böcker.

Klockan 13:00 på tisdag den 10 november har biosfärområdet en föreläsning. För att se hela programmet och anmäla dig klicka på knappen nedan.