Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Syfte: Att med vetenskapliga metoder studera och utvärdera förvaltning och långsiktigt hållbara uttag av fjällfiskbestånd samt hur klimatförändringseffekter påverkar fiskproduktion i fjällsjöar.

Projektägare: Pär Byström, Umeå Universitet Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap