Published On: 16/12/2020

Styrelsen för Företagsam Skola har beslutat att tilldela Rusksele Hembygdsförening ett stipendie på 50 000 kronor för sitt arbete med initiativet Skolan i ett biosfärområde med motiveringen “för samverkan med skola och näringsliv för att barn ska känna sin historia och se dess framtid“.

Biosfärområdet i skolan startade på initiativ av Rusksele Hembygdsförening 2018, med ekonomiskt projektstöd från biosfärområdet det första året. Efter det har verksamheten fortsatt med stöd från Lycksele kommun.

Folkbladet uppmärksammade stipendiaterna på en av Ruskseleskolans utflykter. Läs reportaget här.

– Vi tittar på historia, framtid och nutid – och hållbarhet är en röd tråd genom alltihop. Vi har till exempel varit på byns industrier och spanat på vad man kan jobba med nu och vi har varit ut i skogen och sökt fångstgropar och stenåldersboplatser, så att de får hela bilden under de tre år de går i skolan här, säger Erik Alnersson till Folkbladet.

– Det är fantastiskt roligt både för oss vuxna och för eleverna. Det behöver inte bara vara i skolbänken som man lär sig, utan man lär sig så mycket genom att få uppleva saker och att få vara med och se, känna och lukta säger läraren Martina Björnebäck.