Published On: 1/4/2020

Idag, den 1 april 2020, är det 50 år sedan regeringen Olof Palme deklarerade att Laisälven och Vindelälven skulle förbli fri och avskrev därför planerna på att exploatera dem för vattenkraft (1970). Det skedde efter en utdragen kamp som tog sin början på 60-talet, om det kan man läsa om i Västerbottens museums publikation Kampen om Vindelälven.

Om planerna hade realiserats skulle bland annat byarna Bäverholm, Adolfström och Gauto helt utplånas och hamna 30–40 meter under vatten. Övre Laisdalen skulle avfolkas.

I reportaget Den stora kraftmätningen från Svenska Dagbladet kan man läsa:

Adolfströmsborna påbörjade en omfattande proteströrelse. Höjdpunkten nåddes i en tv-studio i Stockholm, när Jan Thorfe och 10–15 andra från bygden tog tåget ner till huvudstaden för att sitta i publiken på Hylands Hörna. Väl där skulle de göra något som fick den folkkära programledaren att bli ovanligt obekväm. När Lennart Hyland riktade uppmärksamheten mot besökarna från norr, höll de upp de plakat som de hade smugglat in i studion. Tillsammans bildade bokstäverna på plakaten ordet ”Vindelälven”.

– Man såg på hans ansiktsuttryck att han kanske inte tyckte det var så jätteroligt. Men han var tvungen att hålla god min, berättar Jan Thorfe.

Frågan delade människor i för eller emot, många ställde sig också positiva till den planerade utbyggnaden. Men det slutade alltså med att älvarna skyddades.

Man kan säga att resan till att bli ett biosfärområde startade redan då, människor längs älvdalarna, och fler därtill, gick samman för att rädda sin plats på jorden. Däri ligger även kärnan i biosfärområden – att människor från olika intressen och näringar samverkar för att vistas, verka och växa tillsammans, för vi som lever nu och för kommande generationer! Stort tack till alla som var med och stred för de fria älvarna!

Idag utbringar vi ett fyrfaldigt leve till våra älvdalar, hipp hipp HURRA, HURRA, HURRA, HURRA! Och kanske gnola lite extra på Evert Taubes visa Änglamark.

I klippen nedan pratar vår styrelseledamot Ola om kampen, om kandidaturen och om vårt område. Vi kan även höra två fjällbor berätta om deras minnen från kampen 1970.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
Ola Jennersten och Vindelälven
Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
En kortfilm från Laisdalen från 2010, hör två fjällbor berätta