Published On: 20/1/2022

Beskrivning

Visit Umeå AB har beviljats medel för att under 2020 genomföra Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen. Tillväxtverket beviljar 80 procent (maximalt 1 032 000 kr) av kostnaderna för att genomföra projektet. Projektets mål är att konceptualisera cyklingen inom biosfärsområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till boende, markägare, natur och besökare. Utvecklingen av cyklingen är något som ska gynna alla parter.

Övriga medel kommer från Stiftelsen Ume Älvdal, Umeå kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun samt biosfärsområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Läs mer

Projektägare