1975 utpekades Vindelälven som ett av landets 25 primära rekreationsområden. Ett samarbetsforum, Vindelälvskommittén inrättades vid den här tiden för att samordna olika insatser för Vindelälven.