Innovationer och ny vision

 

Foto: Daniela Nedelcheva

Mathias Haglund, kommunalråd i Vindelns kommun, berättar att en visionsdialog har börjat och träffar med alla byar i kommunen är planerade. Dialogen ska leda till framtagande av kommunens vision för minst tio år framåt. Du kan läsa mer om visionsarbetet här. 

P-G Olofsson (TuRe, Tavelsjö Rödåsel ekonomisk förening) har haft träff  med Smart landsbygd. En arbetsgrupp tittar närmare på 8:an – en lokal buss som ska kunna serva andra bussturer och som i förlängningen kan bli en autonom, d.v.s. en förarlös, buss. Tanken med 8:an är att tillgängliggöra mark i natursköna lägen. Föreningen arbetar också med projekt ”Brevduvor” – drönare som transporterar blodprover, mediciner m.m. Rödåsel arbetar med att ta fram en byautvecklingsplan. I planen framhävs vikten av kommunikationer för bl.a. skolbarn och pensionärer. Föreningen är framsynt och tar fram modeller som sedan kan skalas upp.

Lyssna på Biosfärpodden från Vindelns ”I ur och skur”-förskola!

Klicka på bilden för att komma till avsnittet!

Lyssna och lär känna Vindelns ”I ur och skur”-förskola! Vi får träffa busungarna Izabella & Oscar som berättar vad de får lära sig i skogen. Pedagogen Matilda berättar mer om konceptet ”I ur och skur” och om hemorten Vindeln.

Följ med på en resa genom Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde där vi träffar engagerade människor som brinner för sin hembygd och naturen. Poddarna är ett resultat av hållbarhetsprojektet Bärkraft och produceras för att synliggöra biosfärområdet och kommunicera goda exempel på hållbar utveckling.

Projekt Bärkraft finansieras främst av Botnia Atlantica och Region Västerbotten.