Dokument

Mål, vision och värdegrund


ANSÖKAN TILL UNESCO
Vindelalven/Juhtatdahka ansökan Unesco web
Bilagor 2-15 Vindelälven/Juhtatdahka

Svenska programkommittén stödjer vår ansökan

Positivt förhandsbesked 2019-04-11

Regeringsbeslut 2018-09-20

Remissversion oktober 2017
Bilagor remissversion

Engelsk ansökan

BIOSFÄROMRÅDE VINDELÄLVEN-JUHTTÀTAHKKA EKONOMISK FÖRENING
Stadgar

DOKUMENTMALLAR
För att ladda ned blanketterna nedan, högerklicka på länken nedan och välj Spara länk som

Begäran arvode och eller reseräkning blankett

Blankett Projektansökan enkel

Blankett Projektansökan utökad

Blankett projektredovisning

MER ATT LÄSA
Förstudie om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur
Vägledning Ekosystemtjänster

PROTOKOLL

Protokoll 7 oktober 2020
Protokoll 3 juni 2020
Protokoll, konstituerande 8 april 2020
Protokoll 18 februari 2020
Protokoll 27 november 2019
Protokoll 11 september 2019
Protokoll 3-4 juni 2019
Protokoll 18 februari 2019
Protokoll 5 december 2018
Protokoll 2 oktober 2018
Protokoll 7 juni 2018
Protokoll 31 januari 2018
Protokoll 30 maj 2017
Protokoll 2 mars 2017
Protokoll 9 december 2017
Protokoll 4 oktober 2016
Protokoll 2 juni 2016
Protokoll 17 februari 2016
Protokoll 17 december 2015
Protokoll 5 oktober 2015
Protokoll 11 juni 2015
Protokoll 16 maj 2015