Beskrivning

Att genom intervjuer och arkivmaterial insamla umesamiska namn på fjäll- och ortnamn längs Vindelälven och tyda de namn som redan finns på kartan (med fokus på Vindelfjällens naturreservat). Att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling. Att använda intervjumaterial, berättelser och andra intressanta saker som kommer fram till att bli barnböcker och därmed säkra att vår berättartradition och viktiga historier kommer fram i ljuset.

PROJEKTÄGARE

Sara-Helén Persson
Sara-Helén Persson
Samiska lärare på Sorsele kommun och Lycksele kommun och ordförande på Álgguogåhtie.
Sophia Rehnfjell
Sophia Rehnfjell
Sophia Rehnfjell jobbar som lärare, språk- och kulturarbetare och har sedan barnsben följt renens vandring längs Vindelälven.
Ran Sameby
Ran Sameby
Ran sameby är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Sorsele kommun. Samebyn har sina vinterbetesmarker i Sorsele, Lycksele, Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner.