Beskrivning

Syfte: Att lyfta byns historia och även fånga barnens intresse för vårt område i världen. Att känna sin historia och därigenom se sin framtid. Att få höra barnens tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden.

Projekttid: september 2018-maj 2019

PROJEKTÄGARE

Erik Alnersson
Erik Alnersson

Rusksele Hembygdsförening