Beskrivning

Bärkraft är ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Målet är att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete och därmed bidra till hela destinationens utveckling.

Projektet ska bidra till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde är utgångspunkt. Även regioner, kommuner och organisationer är viktiga samarbetspartners för att nå projektets övergripande mål.

Projekttid: 2019-2021

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner
Hållbarhetsguiden

PROJEKTÄGARE