Beskrivning

​Region Västerbotten och Designhögskolan i samverkan för hållbar mobilitet på landsbygden!

Kansliet var med i arbetsgruppen för förstudien till projekt MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhttátahkka) och var även med i styrgruppen. Förstudien innebar att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och fick stöd av Tillväxtverket och Trafikverket med start den 1 september 2018.

Länets vidsträckthet, spridda befolkningskoncentrationer och skiftande förutsättningar gör att högkvalitativa och tillgängliga persontransporter är en avgörande framtids- och utvecklingsfråga. Med långa inomregionala avstånd behöver vi även utveckla distansöverbryggande lösningar och innovativa sätt att tillhandahålla service och tjänster. Regionen behöver även bli nåbar och tillgänglig från andra regioner och länder för att vi ska kunna nå vårt mål att öka tillväxten inom besöksnäringen.

Förstudien MOBEVI ägs av Region Västerbotten och finansierades av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

PROJEKTÄGARE

Region Västerbotten logotyyp