Beskrivning

Syfte: Att gemensamt i samebyn komma fram till genomförbara förslag och idéer hur samebyn ska växa starkare genom tider av förändring, bibehålla traditionell kunskap och vidareutveckla en livskraftig, harmonisk och naturbetesbaserad renskötsel med fokus på familjerna, naturen och omsorg för renen. Ambitionen är att förstudien ska utmynna i en projektansökan för genomförande.

Projekttid: 2019-01-01-2019-06-30.

PROJEKTÄGARE

Linn Larsson
Linn Larsson
Ran Sameby
Ran Sameby
Ran sameby är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Sorsele kommun. Samebyn har sina vinterbetesmarker i Sorsele, Lycksele, Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner.