Beskrivning

Syfte: Poesisällskapet bjuder in till olika workshop runt om i Sorsele kommun och försöker engagera många att skriva om fisk och fiske i Vindelälven och dess olika biflöden. Vi planerar att framföra dikterna vid olika fiske evenemang. Slutmålet är att sammanställa en antologi med dikter och fotografier inspirerade från Vindelälven och fisket i Sorsele kommun.

Projekttid: juni 2018-juni 2019

PROJEKTÄGARE

Carina Bergström
Carina Bergström