Projekt Bärkraft på studieresa

Biosfärområdet medfinansierar projekt Bärkraft/Bærekraft, ett gränsöverskridande projekt som genomförs av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby i Sverige samt Helgeland Reiseliv i Norge. Projektet har verksamhet i Vindeln, Lycksele, Malå och Norsjö inom biosfärområdets geografi där syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Läs mer om projektet här.

För att bekanta sig närmare med biosfärområdet gav sig projektpersonalen och personal från kansliet ut på en studieresa i biosfärområdet. Resan startade på Hotell Källan, vid Västerbottens högsta berg i Åmliden, Norsjö Kommun. På hotellet vi fick prata med Celia Yoshida Ahlin som är ny VD på hotellet. Hon pratade om hur hon ser på hållbar utveckling, vikten av samverkan och vilka utmaningar de har framför sig. Hon berättade också hur hotellet, historiskt sett, nyttjat lokala resurser och hur bygden och samhällsengagemanget har varit en styrka sedan hotellet öppnade.

Studieresan gick sedan vidare för att möta Anna-Sara från Malå Sameby och höra henne berätta om deras verksamhet och vilka utmaningar de har som skogssamer. En mycket viktig fråga för Malå Sameby är hur bygget av Botniabanan kommer att påverka deras betesmarker. Malå Sameby är Västerbottens enda Skogssameby, vilket innebär att renarna är i skogslandskapet hela året. Vad som diskuterades under mötet, men även under bilfärden vidare, är hur lite kunskap om Sveriges urfolk som faktiskt förmedlas i det moderna samhället.

Nästa stopp på studieresan var Kristinebergs ekonomiska förening, en ekonomisk förening som är ett fantastiskt exempel på handlingskraft för bibehållen service på landsbygden. Föreningen förvaltar och driver anläggningarna Underjordskyrkan, visningsgruvan i Kristineberg, Thornégården som erbjuder butik, restaurang och logi, Fritidscentrat, d.v.s. badhuset, sportanläggningen, gymmet och fritidsgården. De har nyligen tagit över ett hembygdsområde och har även sett till att det fortfarande finns möjlighet att tanka på orten! Förutom det anordnar föreningen exempelvis städdagar och andra aktiviteter för att främja kultur och fritidsaktiviteter i samhället. En utmaning som Elin Bystedt berättade om, är den brist på boende de har i samhället. Ett återkommande problem som flera mindre orter tampas med. Men det finns hopp om att det snart kan finnas en lösning på det, i SVT´s reportage från 22 november ser vi att det kan bli tal om att nyttja gamla skolan.

Nästa anhalt var Rusksele rökeri där vi fick höra om deras verksamhet och behov. Framför allt pratade Per Dahlgren om kompetensförsörjning och bristen på arbetskraft, framför allt då det gäller slaktare. Även krångliga regelverk och bristen på slakterier i närområdet berättade han om. Rusksele Rökeri förädlar inlandets köttråvaror genom bland annat styckning, rökning, malning och paketering.

Vi stannade kvar i Rusksele för att möta Jon-Krista Jonsson som driver upplevelse- och eventbolaget JK Event. I Rusksele håller de precis på att färdigställa Sápmi Village – en plats där besökare kan komma och träffa tamrenar, lära sig mer om den samiska kulturen och även övernatta. Jon-Krista berättade om vad som är viktigt för honom, vad han vill att gästerna ska ta med sig därifrån – i form av kunskap, känsla och förståelse för renen och renskötseln. JK Event är även med i projekt Arctisen (Culturally Sensitive Tourism in the Arctic), när vi var på plats passade vi på att filma en kort film till det projektet. Den kan ni se här.

Jon-Krista Jonsson, Rusksele

Dagen avslutades med middag i matkåtan hos Forsknäckarna i Ekorrsele där vi samtalade vid den öppna elden och reflekterade över vad vi hade sett och hört under dagen. Forsknäckarna har genomgått utbildningen till biosfärambassadörer och de har även erhållit sigillet Västerbotten Experience som visar att de arbetar med hållbar utveckling av besöksnäringen i länet.

Dag två inleddes med ett besök vid Hällnäs Handelsträdgård – ett företag som sedan 1953 har bedrivit hållbar odling. ”Med respekt för varje medarbetares unika kunskaper och en odling i balans har vi producerat kryddor och sallat” kan man läsa på deras hemsida. Det är en modern och effektiv produktionsanläggning som går hand i hand med miljövänliga val där större delen av produktionen består av kryddor och sallat. Läs mer om deras produktion här.

Det sista stoppet under den här studieresan var vid Granö Beckasin i Granö – ett företag som har arbetat med hållbar utveckling sedan start. Initiativet att ta över campingen bottnade i att rädda byaskolan från nedläggning och allt sedan dess har de anlitat lokala resurser och råvaror i högsta möjliga mån.

Vid resan slut konstaterades att det finns många underbara människor och verksamheter i området och de gör fantastiska insatser utifrån sin passion. Naturligtvis finns det stora utmaningar att överkomma också, men generellt ska vi vara stolta över det engagemang som finns i området!

Studieresan finansierades av Projekt Bärkraft som är ett projekt beviljat av Interreg Botnia-Atlantica.