Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka är 1,3 miljoner hektar stort vilket innebär att det kan bli ett av världens största biosfärområden. För att få större kraft och engagemang bland människor i området utbildar kansliet biosfärambassadörer. En biosfärambassadör har fått en djupare kunskap om Unescos biosfärprogram (MAB), vad som gör Vindelälven-Juhtatdahka unikt och de är människor som brinner för hållbar utveckling i området, i stort som i smått.

Vem kan bli biosfärambassadör?

Biosfärambassadörsutbildningen är öppen för alla. Vem som helst ska kunna bli en biosfärambassadör eftersom en hållbar framtid kräver ett brett engagemang av såväl offentliga och privata aktörer som alla som bor och besöker området. Alla kan bidra med något! Det som förenar ambassadörerna är att de vill vara med och utveckla Vindelälven-Juhtatdahka till ett modellområde för hållbar utveckling.

Vad gör en biosfärambassadör?

Vi ställer inga krav på vad ambassadörerna ska göra efter genomförd utbildning. Däremot hoppas vi att ambassadörerna på olika sätt och i olika sammanhang ska informera om, och väcka intresse för, Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde. Det kan handla om att berätta för släktingar, vänner, bekanta, kollegor och andra. Det kan också handla om att representera Vindelälven-Juhtatdahka på olika typer av möten, eller fungera som guider på exkursioner för besökare i området. Så länge ambassadörerna verkar i linje med Vindelälven-Juhtatdahka vision, mål, verksamhetsidé, värdegrund så är det upp till varje enskild ambassadör att själv välja vilka insatser han eller hon vill göra!

Kunskapsprov och examinering?

Inget test kommer att användas för att kontrollera ambassadörernas kunskaper efter utbildningen. Det viktiga är att utbildningen upplevs som lustfyllt, lärorik och inspirerande.

Hur håller ambassadörerna sina kunskaper levande?

Alla som genomgått en biosfärambassadörsutbildning kommer att bjudas in till 1–2 ambassadörsträffar varje år.

Våra ambassadörer

Första utbildningen:
Katharina Wand
Grahame Soden
Ethel Åberg
Barblina Schnyder
Joacim Ljadas
Tommy Sandström
Lisa Jonsson
Joachim Kaiser
Örjan Holmberg
Karin Johansson
Leopold Sjöström
Eva Svahn
Patrick Edin
Robert Holmlund
Christian Tegenfeldt
Ola Jennersten
Gunnar Vall
Johan Söderling
Bengt Kriström
Gunnel Grelsson
Stellan Strand
Per Nordlund
Tatyana Sarayeva
Philip Öhrman