Medlemmar & medlemsansökan

Biosfärområde Vindelälven-Juhttàtahkka utgörs av aktörer och personer som på ett eller annat sätt värnar om, och vill utveckla, vårt område.

Alla kan bli medlemmar i Biosfärområde Vindelälven-Juhttàtahkka ekonomisk förening, allt från privatpersoner till verksamheter inom offentlig, privat, ideell sektor samt akademiska organisationer. Genom att bli medlem bidrar du till en starkare gemenskap och lokal identitet! Du visar också att du värdesätter arbetet för och samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Som medlem accepterar du föreningens stadgar och värdegrund.

Medlemsavgifter och rättigheter
Enligt föreningsstadgarna har följande medlemsrättigheter och medlemsavgifter fastslagits:

Medlemmar med rösträtt i föreningen
Organisationer/föreningar utan anställda: 500 kronor per år
Organisationer/föreningar med anställda: 1 000 kronor per år
Sponsorer: från 5 000 kronor per år

Medlemmar med yttranderätt i föreningen
Privatperson: 200 kronor per år
Studerande/ungdom upp till 25: 100 kronor per år
Pensionärer: 100 kronor per år
Familj: 500 kronor per år

Kontakta oss så skickar vi en medlemsansökan.

Koordinator
Ann-Kristine Vinka
biosfar@vindelalven.se
073 – 0797 903