Mångfald av kulturella uttryck

Biosfärområdet ska bidra till kulturella utbyten. Till exempel genom att:

• Aggregera och samla information om kulturevenemang i området, delta på dessa och skapa förutsättningar för nysvenskar att delta och bidra till kulturella utbyten med andra biosfärområden.

• Stödja arbetet som främjar samiskan, främst den starkt hotade varieteten Umesamiska.

• Arrangera ”biosfäriska kulturarrangemang” som flödar nedströms älven, från fjällen till kusten. Både fysiska med stopp i byar, och digitala med inspel från olika delar av området.

• Koppla kulturella platser till ledutvecklingsarbetet (se Besöksnäring och friluftsliv för alla) för att utveckla dessa till attraktiva besöksmål.

• Aggregera och facilitera information om bebyggelsemiljöer, fornlämningar och brukade äldre odlings landskap som kan utgöra väsentliga tillgångar för regional utveckling och besöksnäring