Published On: 22/3/2024

14-15 mars fick vi möjlighet att delta i Svenska Unescorådets nationella konferens. Dagarna hölls med syftet att främja hållbar utveckling och samarbete inom olika Unescoprogram i Sverige, och bjöd på två lärorika dagar av föreläsningar, workshops och diskussioner.

Skolminister Lotta Edholm inledde konferensen med att betona vikten av Unesco och rollen som viktig plattform för att bidra till demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och en fredlig, hållbar värld.

De två dagarna varvades med tal, panelsamtal, workshops och diskussioner. Flera aktiviteter gav möjligheten att dela kunskap och erfarenheter och diskutera flera gemensamma frågor. Återkommande diskussioner berörde olika utmaningar som Unescos program i Sverige står inför, såsom finansiering, klimatförändringar och ökat besökstryck. Flera gånger lyftes vikten av samarbete för att hitta lösningar på dessa utmaningar och på så vis även främja hållbar utveckling.

Sveriges Unescoambassadör, Helena Sångeland, underströk betydelsen av det multilaterala arbetet och vikten av att arbeta tillsammans i en föränderlig värld. Hon underströk också vikten av det arbete som sker runt om i de olika koncepten dagligen, där var och en är en plattform för att arbeta gemensamt mot samma mål. Och att det är just det dagliga engagemanget som skapar förutsättningarna för att stärka det globala inflytandet och Unescos uppdrag.

En av de viktigaste delarna som konferensen erbjöd var möjligheten för att knyta nya kontakter och diskutera framtida samarbetsmöjligheter. För oss i Vindelälven-Juhttátahkka var det verkligen en inspirerande och lärorik mötesplats, där vi fick möjlighet att delta aktivt i diskussioner om hur man kan främja hållbar utveckling och bygga på oss ytterligare kunskap kring hur vi framöver kan arbeta med vårt Unescokoncept här i Vindelälven-Juhttátahkka.

 

Unesco i Sverige

Svenska Unescorådet är involverat i flera olika koncept i Sverige som arbetar för att främja Unescos uppdrag. Genom att delta i och stödja dessa olika koncept arbetar Svenska Unescorådet för att bidra till fred och säkerhet genom samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur samt kommunikation och information. De koncept som deltog på konferensen var:

  • Världsarv
  • Biosfärområden
  • Geoparker
  • Kreativa städer
  • Immateriella kulturarv

Läs mer om Sverige i Unesco och Svenska Unescorådets nationella konferens.