Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav

Biosfärområdet ska bidra till ett bra fiske i levande sjöar och vattendrag genom att bland annat:

• Stödja arbetet med att sprida information om ett hållbart fiske i området

• Stödja Ume- och Vindelälvens fiskeråd i deras ambition att väcka intresse bland ungdomar och kvinnor att engagera sig i fiske och fiskeförvaltning.

• I samverkan med Naturskolan, Ume- och Vindelälvens fiskeråd, SLU och Leader fiskeområde Vindelälven sprida kunskap till barn och unga om lax och havsvandrande örings vandringar i Vindelälven och om fiskens betydelse för älvens ekosystem.

• Stödja arbetet med utveckling av fisketurism och tillvaratagandet av fisk som mat.

• Tillsammans med Ume- och Vindelälvens fiskeråd, Leader fiskeområde Vindelälven, WWF, samebyar och forskning att lära, utbyta och dela kunskap om förvaltning av fiskevatten i fjällen i ett föränderligt klimat.