Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Vännforshedens Fångstgropar

  • Kultur

Fångstgropar på Vännforsheden

På Vännforshedens tallmarker finns ett system av fångstgropar. De har använts för att fånga ren och älg en gång i tiden. Det är en fångstmetod som har använts i mer än 7000 år och användes ända fram till slutet av 1800-talet. På området finns en stig som du kan följa för att se hur en fångstgrop ser ut, samt läsa informationsskyltar som berättar mer om de gamla fångstmetoderna. 

Fångstgropar är svårdaterade men det är en av de äldsta jaktmetoderna och har använts sedan stenåldern och är vanligt förekommande i norra Sverige. Fångstgroparna var cirka 3–4 meter i diameter och cirka 2,5 meter djupa och anlades vanligen i sand, grus eller annan lättgrävd mark. De kunde bestå av en kista av sten eller trä för att djuret lättare skulle glida ned, försvåra rymningsförsök, och förhindra att väggarna rasade in. Variationerna i utförandet var många och beroende av det byggnadsmaterial som fanns tillgängligt. 

Groparna anlades oftast i ett sammanhängande radsystem med 30–50 meters mellanrum. En annan variant var att placera en ensam grop med ett stängsel som gjorde att viltet tvingades mot gropen. Fångstgroparna doldes av icke bärande tak som var gjorda av grenar och mossa. 

Fångstgroparna hade en del avigsidor för människor och husdjur och för samernas renar som kunde gå ned sig i dessa. Jaktmetoden förbjöds i lag 1864 och i samband med att skjutvapnen blev vanligare övergavs slutligen bruket av fångstgropar. 

Läs mer om fångstgropar på SLUs hemsida.

  • Skylt vid fångstgropar. 2022. Fotograf: Annika Nordenstam

Vägbeskrivning till Vännforshedens Fångstgropar

Fångstgroparna ligger strax utanför Västra Vännfors på västra sidan av Vindeläven. Från E12 i Vännäsby om du kommer från Umeå, sväng höger efter att du passerat bron över Vindelälven och fortsätt cirka 7 km så är du framme i Gullbyn. Det finns en skylt som pekar till vänster markerat med Fångstgropar.

Hur upplever du Vännforshedens Fångstgropar?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp

Vännforshedens Fångstgropar

  • Kultur

Fångstgropar på Vännforsheden

På Vännforshedens tallmarker finns ett system av fångstgropar. De har använts för att fånga ren och älg en gång i tiden. Det är en fångstmetod som har använts i mer än 7000 år och användes ända fram till slutet av 1800-talet. På området finns en stig som du kan följa för att se hur en fångstgrop ser ut, samt läsa informationsskyltar som berättar mer om de gamla fångstmetoderna. 

Fångstgropar är svårdaterade men det är en av de äldsta jaktmetoderna och har använts sedan stenåldern och är vanligt förekommande i norra Sverige. Fångstgroparna var cirka 3–4 meter i diameter och cirka 2,5 meter djupa och anlades vanligen i sand, grus eller annan lättgrävd mark. De kunde bestå av en kista av sten eller trä för att djuret lättare skulle glida ned, försvåra rymningsförsök, och förhindra att väggarna rasade in. Variationerna i utförandet var många och beroende av det byggnadsmaterial som fanns tillgängligt. 

Groparna anlades oftast i ett sammanhängande radsystem med 30–50 meters mellanrum. En annan variant var att placera en ensam grop med ett stängsel som gjorde att viltet tvingades mot gropen. Fångstgroparna doldes av icke bärande tak som var gjorda av grenar och mossa. 

Fångstgroparna hade en del avigsidor för människor och husdjur och för samernas renar som kunde gå ned sig i dessa. Jaktmetoden förbjöds i lag 1864 och i samband med att skjutvapnen blev vanligare övergavs slutligen bruket av fångstgropar. 

Läs mer om fångstgropar på SLUs hemsida.

  • Skylt vid fångstgropar. 2022. Fotograf: Annika Nordenstam

Vägbeskrivning till Vännforshedens Fångstgropar

Fångstgroparna ligger strax utanför Västra Vännfors på västra sidan av Vindeläven. Från E12 i Vännäsby om du kommer från Umeå, sväng höger efter att du passerat bron över Vindelälven och fortsätt cirka 7 km så är du framme i Gullbyn. Det finns en skylt som pekar till vänster markerat med Fångstgropar.

Hur upplever du Vännforshedens Fångstgropar?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.