Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Besökare till Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg

Ettiket:
Besökare till Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg

Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

  • Fågeltorn
  • Natur
  • Naturreservat

Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

I Brånsjöns naturreservat finns två fågeltorn där det går att njuta av såväl ett myllrande fågelliv under vår och sommar som en vacker utsikt över Brånsjön, en av norra Sveriges finaste fågelsjöar.

Brånsjöns läge i närheten av älvsmötet mellan Vindelälven och Umeälven och den goda tillgången på föda gör att änder och gäss gärna rastar här på väg till sina häckningsplatser under våren. Har du med dig kikaren kan du kanske se årta, skedand, stjärtand, brunand, sothöna och svarthakedopping som häckar regelbundet i området. Även vanliga arter som kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin trivs i området.

Syftet med Brånsjöns naturreservat är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Brånsjön ska vara en slättsjö med öppna stränder i ett öppet brukat åkerlandskap. Ett av fågeltornen i Brånsjöns naturreservat är i dåligt skick. Länsstyrelsen håller därför på att byta ut det till ett nytt. Det nya tornet beräknas vara klart innan årsskiftet 2022–2023.

Länsstyrelsen har tagit fram en fin broschyr med karta, information och bilder över naturreservatet som går att ladda ner.

I broschyren kan man bland annat få följande information om områdets natur-och kulturvärden:  

Brånsjöns naturreservat bildades år 1970 och utökades år 2004 och 2010 och reservatet omfattar idag 270 hektar. Syftet med Brånsjöns naturreservat är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Brånsjön ska vara en slättsjö med öppna stränder i ett öppet brukat åkerlandskap. 

Brånsjön är värt att besöka under årets alla säsonger. Ta med kikare och fika och gör en utflykt tillsammans med familj, vänner eller bara med naturen som sällskap. Redan tidigt på våren kan du passa på att njuta av årets första solvärme samtidigt som du tittar på alla olika fåglar som rastar här på sin resa norrut. Många fåglar häckar också vid Brånsjön och under försommaren finns därför ett mycket rikt djurliv i området.  

För entusiasten eller du som inte upplevt naturen under en ljus sommarnatt i juni är ett nattligt besök under denna tid att rekommendera.  

En promenad längs stigen vid Fiskbäcken är en annan spännande upplevelse. Stigen går genom en lummig lövskog.  

Vintertid är en skidtur i området en trevlig naturupplevelse. Killingkläppen är en bra fikaplats för dig under skidturen. 

Myllrande fågelliv  

Tidigt på våren, medan snön fortfarande ligger kvar, kommer flyttfåglarna till Brånsjön. Gäss, svanar, tranor, änder, vadare och småfåglar har varit på varmare platser under vintern och är på väg tillbaka till platsen där de ska häcka. De flesta häckar inte vid Brånsjön, men eftersom deras resa är lång behöver de stanna här för att äta och vila. Sedan fortsätter flyttningen norrut. Många av flyttfåglarna är vanliga men här finns de i stora mängder. Det finns även möjlighet att se ovanligare fåglar, t.ex. spetsbergsgåsen som ses nästan årligen. Vid sjön häckar också många fåglar. En ljummen kväll i juni fylls luften av de häckande fåglarnas rop, kvitter och kacklande. Dvärgmås, sångsvan, trana, vigg, årta, skedand, kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin är några häckande fåglar. 

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti 

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 1 april och 15 augusti. Båda fågeltornen får användas under tiden för beträdnadsförbudet. 

För länge sedan  

Området kring Brånsjön blev tidigt viktigt för att samla hö till djuren. Här bedrevs slåtter som gav näringsrikt foder till djuren. I dåtidens småbrukarsamhälle var i stort sett alla bybor kring Brånsjön beroende av höslåttern på de årligen översvämmade våtmarkerna. På de öppna slåttermarkerna fick inte träd och buskar växa. En bit in på 1900-talet övergick man till att odla vall och man behövde då inte längre ta vara på det foder som växte i våtmarken. Troligen fanns det för länge sedan timrade lador ute på våtmarken, men idag finns de inte kvar. Skördarna från vallodlingen förvarades i stället i brädlador på åkermarken. Flera av dessa lador finns fortfarande kvar. 

Restaurering  

Under 1900-talet upphörde slåttern av våtmarken under flera decennier. Videsnår och björkskog växte upp. Brånsjön har alltid varit en bra fågelsjö men riskerade att på sikt försämras. Under 2010 och 2011 restaurerades därför området. Skog avverkades och stubbar och videsnår frästes bort. Området ska hållas öppet med hjälp av betande djur. Därför sattes stängsel upp och vägarna förbättrades i området. Med dessa åtgärder förbättrades förutsättningarna för både djurhållning och områdets fågelliv. Samtidigt renoverades de två fågeltornen för att förbättra möjligheterna att uppleva natur- och fågelliv kring Brånsjön. 

Brånsjön har en ovanligt hög produktion av smådjur. Dykarskalbaggar, vattengråsuggor, trollsländor, dagsländor, mygg, knott och fjädermyggslarver, vattenkvalster, maskar, iglar och kräftdjur finns i stor mängd i sjön. Dessa smådjur är utmärkt mat för änder. Rikedomen i Brånsjön är så extrem att sjön ligger i toppklass till och med i jämförelse med klassiska fågelsjöar såväl i Skåne som i franska Normandie och Camargue. 

Att så många fåglar väljer att rasta vid Brånsjön under vår och höst beror på dess strategiska läge. Svanar, gäss, tranor och änder hittar mat på åkermark där spannmålsfrön blivit kvar efter skörden. De sover helst vid öppet vatten. Runt Brånsjön finns både det odlingslandskapet och öppet vatten i älven som endast ligger ett stenkast bort. 

Observera att området är en arbetsplats för djurhållare. Djurhållaren ansvarar för stängsel och tillhörande installationer. Visa hänsyn genom att inte försvåra deras arbete. Respektera även markägares jordbruk, lador och vägar och allemansrättens grund; inte störa – inte förstöra.

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida om Brånsjön.

  • Fågeltorn vid Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg
  • Fågeltorn vid Brånsjön. Fotograf: Roine Öberg

Vägbeskrivning till Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

Fågeltornen ligger i Brånsjöns naturreservat, söder om Vännäsby, i Vännäs kommun, mellan byarna Brån och Strand. Naturreservatet ligger cirka 3 km från Vännäsby. 

Kollektivtrafik

Tåg 

Med tåg kan du ta dig till Vännäsby resecentrum och därefter promenera cirka 5 kilometer längs lokalgator och längs Brånsvägen till naturreservatet. Hastigheten längs vägen är 50 km/h och varierar mellan 50- 70 km/h. 

Buss 

Linje 15 går från Umeå Vasaplan dagligen och stannar vid hållplats Östra Åsgatan. Restiden varierar men den snabbaste turen tar 30 minuter. Därefter är det cirka 4 kilometers promenad till det närmsta fågeltornet. På vardagar går även linje 55 längs med Brånsvägen, vilket gör att det blir bara några hundratals meter att promenera till fågeltornen. Hastigheten längs vägen varierar mellan 50- 70 km/h.  

Med bil svänger man av från E12:an i Vännäsby och kör längs Umevägen och därefter över Umeälven på Brånsbron och följer Brånsvägen till någon av områdets parkeringar, där den närmsta parkeringen ligger i byn Bovall.  

Parkering och informationstavla: https://goo.gl/maps/TNKzQRist3T9FfVA8 

Parkering och informationstavla: https://goo.gl/maps/s5we6LPfwLZVGRjJ6 

Fågeltorn: https://goo.gl/maps/kB2R3q3Lb8Qk5LpY7 

Fågeltorn och rastplats: https://goo.gl/maps/atY2mQQpSxQHRrzD6 

Hur upplever du Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Besökare till Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg

Ettiket:
Besökare till Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg

Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

  • Fågeltorn
  • Natur
  • Naturreservat

Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

I Brånsjöns naturreservat finns två fågeltorn där det går att njuta av såväl ett myllrande fågelliv under vår och sommar som en vacker utsikt över Brånsjön, en av norra Sveriges finaste fågelsjöar.

Brånsjöns läge i närheten av älvsmötet mellan Vindelälven och Umeälven och den goda tillgången på föda gör att änder och gäss gärna rastar här på väg till sina häckningsplatser under våren. Har du med dig kikaren kan du kanske se årta, skedand, stjärtand, brunand, sothöna och svarthakedopping som häckar regelbundet i området. Även vanliga arter som kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin trivs i området.

Syftet med Brånsjöns naturreservat är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Brånsjön ska vara en slättsjö med öppna stränder i ett öppet brukat åkerlandskap. Ett av fågeltornen i Brånsjöns naturreservat är i dåligt skick. Länsstyrelsen håller därför på att byta ut det till ett nytt. Det nya tornet beräknas vara klart innan årsskiftet 2022–2023.

Länsstyrelsen har tagit fram en fin broschyr med karta, information och bilder över naturreservatet som går att ladda ner.

I broschyren kan man bland annat få följande information om områdets natur-och kulturvärden:  

Brånsjöns naturreservat bildades år 1970 och utökades år 2004 och 2010 och reservatet omfattar idag 270 hektar. Syftet med Brånsjöns naturreservat är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Brånsjön ska vara en slättsjö med öppna stränder i ett öppet brukat åkerlandskap. 

Brånsjön är värt att besöka under årets alla säsonger. Ta med kikare och fika och gör en utflykt tillsammans med familj, vänner eller bara med naturen som sällskap. Redan tidigt på våren kan du passa på att njuta av årets första solvärme samtidigt som du tittar på alla olika fåglar som rastar här på sin resa norrut. Många fåglar häckar också vid Brånsjön och under försommaren finns därför ett mycket rikt djurliv i området.  

För entusiasten eller du som inte upplevt naturen under en ljus sommarnatt i juni är ett nattligt besök under denna tid att rekommendera.  

En promenad längs stigen vid Fiskbäcken är en annan spännande upplevelse. Stigen går genom en lummig lövskog.  

Vintertid är en skidtur i området en trevlig naturupplevelse. Killingkläppen är en bra fikaplats för dig under skidturen. 

Myllrande fågelliv  

Tidigt på våren, medan snön fortfarande ligger kvar, kommer flyttfåglarna till Brånsjön. Gäss, svanar, tranor, änder, vadare och småfåglar har varit på varmare platser under vintern och är på väg tillbaka till platsen där de ska häcka. De flesta häckar inte vid Brånsjön, men eftersom deras resa är lång behöver de stanna här för att äta och vila. Sedan fortsätter flyttningen norrut. Många av flyttfåglarna är vanliga men här finns de i stora mängder. Det finns även möjlighet att se ovanligare fåglar, t.ex. spetsbergsgåsen som ses nästan årligen. Vid sjön häckar också många fåglar. En ljummen kväll i juni fylls luften av de häckande fåglarnas rop, kvitter och kacklande. Dvärgmås, sångsvan, trana, vigg, årta, skedand, kricka, bläsand, grönbena och enkelbeckasin är några häckande fåglar. 

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti 

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 1 april och 15 augusti. Båda fågeltornen får användas under tiden för beträdnadsförbudet. 

För länge sedan  

Området kring Brånsjön blev tidigt viktigt för att samla hö till djuren. Här bedrevs slåtter som gav näringsrikt foder till djuren. I dåtidens småbrukarsamhälle var i stort sett alla bybor kring Brånsjön beroende av höslåttern på de årligen översvämmade våtmarkerna. På de öppna slåttermarkerna fick inte träd och buskar växa. En bit in på 1900-talet övergick man till att odla vall och man behövde då inte längre ta vara på det foder som växte i våtmarken. Troligen fanns det för länge sedan timrade lador ute på våtmarken, men idag finns de inte kvar. Skördarna från vallodlingen förvarades i stället i brädlador på åkermarken. Flera av dessa lador finns fortfarande kvar. 

Restaurering  

Under 1900-talet upphörde slåttern av våtmarken under flera decennier. Videsnår och björkskog växte upp. Brånsjön har alltid varit en bra fågelsjö men riskerade att på sikt försämras. Under 2010 och 2011 restaurerades därför området. Skog avverkades och stubbar och videsnår frästes bort. Området ska hållas öppet med hjälp av betande djur. Därför sattes stängsel upp och vägarna förbättrades i området. Med dessa åtgärder förbättrades förutsättningarna för både djurhållning och områdets fågelliv. Samtidigt renoverades de två fågeltornen för att förbättra möjligheterna att uppleva natur- och fågelliv kring Brånsjön. 

Brånsjön har en ovanligt hög produktion av smådjur. Dykarskalbaggar, vattengråsuggor, trollsländor, dagsländor, mygg, knott och fjädermyggslarver, vattenkvalster, maskar, iglar och kräftdjur finns i stor mängd i sjön. Dessa smådjur är utmärkt mat för änder. Rikedomen i Brånsjön är så extrem att sjön ligger i toppklass till och med i jämförelse med klassiska fågelsjöar såväl i Skåne som i franska Normandie och Camargue. 

Att så många fåglar väljer att rasta vid Brånsjön under vår och höst beror på dess strategiska läge. Svanar, gäss, tranor och änder hittar mat på åkermark där spannmålsfrön blivit kvar efter skörden. De sover helst vid öppet vatten. Runt Brånsjön finns både det odlingslandskapet och öppet vatten i älven som endast ligger ett stenkast bort. 

Observera att området är en arbetsplats för djurhållare. Djurhållaren ansvarar för stängsel och tillhörande installationer. Visa hänsyn genom att inte försvåra deras arbete. Respektera även markägares jordbruk, lador och vägar och allemansrättens grund; inte störa – inte förstöra.

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida om Brånsjön.

  • Fågeltorn vid Brånsjön. Fotograf: Calle Bredberg
  • Fågeltorn vid Brånsjön. Fotograf: Roine Öberg

Vägbeskrivning till Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat

Fågeltornen ligger i Brånsjöns naturreservat, söder om Vännäsby, i Vännäs kommun, mellan byarna Brån och Strand. Naturreservatet ligger cirka 3 km från Vännäsby. 

Kollektivtrafik

Tåg 

Med tåg kan du ta dig till Vännäsby resecentrum och därefter promenera cirka 5 kilometer längs lokalgator och längs Brånsvägen till naturreservatet. Hastigheten längs vägen är 50 km/h och varierar mellan 50- 70 km/h. 

Buss 

Linje 15 går från Umeå Vasaplan dagligen och stannar vid hållplats Östra Åsgatan. Restiden varierar men den snabbaste turen tar 30 minuter. Därefter är det cirka 4 kilometers promenad till det närmsta fågeltornet. På vardagar går även linje 55 längs med Brånsvägen, vilket gör att det blir bara några hundratals meter att promenera till fågeltornen. Hastigheten längs vägen varierar mellan 50- 70 km/h.  

Med bil svänger man av från E12:an i Vännäsby och kör längs Umevägen och därefter över Umeälven på Brånsbron och följer Brånsvägen till någon av områdets parkeringar, där den närmsta parkeringen ligger i byn Bovall.  

Parkering och informationstavla: https://goo.gl/maps/TNKzQRist3T9FfVA8 

Parkering och informationstavla: https://goo.gl/maps/s5we6LPfwLZVGRjJ6 

Fågeltorn: https://goo.gl/maps/kB2R3q3Lb8Qk5LpY7 

Fågeltorn och rastplats: https://goo.gl/maps/atY2mQQpSxQHRrzD6 

Hur upplever du Fågeltornen i Brånsjöns naturreservat?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.