Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Altarliden

  • Natur
  • Samisk Kultur

Det finns många kyrkbyggnader inom biosfärområdet dit människor har vänt sig för att be till en högre makt. Innan dessa kyrkor fanns tillgängliga så samlades man på speciella platser i naturen för att söka något utöver det vardagliga. Man tror att Altarliden har varit en sådan plats dit samer och möjligen även bofasta vandrade till för religiösa sammankomster.  

Det fanns en tid då utövande av något annat än kristen religion kunde leda till otrevligheter så utövande skedde ofta i smyg. Det var vanligt att man gömde undan föremål som Seitar och samiska trummor när de inte användes för att undvika att de konfiskerades och förstördes. Det fanns även en risk att den som åkte dit för att gömma sådana föremålen blev avrättad.  

Mikael Jakobsson är antikvarie med samisk inriktning på Skogs och Samemuseet i Lycksele och har i flera år letat efter de försvunna Seitar som sägs ha använts vid ceremonier på Altarliden. 

Mikael förklarar att en Seite är en figur av trä eller sten som representerar en gudomlig kraft. De av trä påminner om träfigurer som man funnit i andra delar av världen, men de som härstammar från Sverige är ofta gjorda i något av de träslag som förekommer här.  

En stor del av inlandet är fortfarande outforskat av arkeologer och att nyutexaminerade ofta fattar större intresse för fjällen eller kusten, berättar Mikael. Men, det finns tecken på att människan nyttat området sedan inlandsisen drog sig tillbaka, och de äldsta lämningar man har hittat är cirka 8500 år. Det finns ett antal lämningar som inte är undersökta än så det är inte omöjligt att man i framtiden hittar något som är ännu äldre.  

Mikael förklarar att de som tidigare haft ett intresse av Altarliden har gjort efterforskningar på hobbynivå. Det finns väldigt många frågor kvar att besvara för att få en bra förståelse för hur människor levt och verkat i området.  

Var gärna uppmärksam under din vandring i området. Det finns fornlämningar och stensättningar i området som inte bör flyttas eller störas på något vis.  

Besök gärna den samiska utställningen på Skogs och Samemuseet i Lycksele.

Altarliden Naturreservat 

Altarliden är idag ett naturreservat. Man kan se berget från andra sidan älven vid Rusksele och det är en av de toppar som man ser från Rusksele strandpromenad.  

De övre delarna av berget bildar ett 250 ha stort naturreservat som är täckt av granurskog. På bergets södra topp finns grov och gammal tallskog. På de översta delarna är skogen luckig med stenhällar och det finns gott om torrträd, högstubbar och lågor. I sluttningar är skogen yngre och mer produktiv med ett stort inslag av grov asp och sälg.  

Läs mer om Altarliden naturreservat på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

Fiske

I sjön Alträsket som ligger till söder om bergets fot finns grov gädda och abborre. Alträsket ingår i Ruskträsk FVO 

Vägbeskrivning till Altarliden

Från Lycksele, utmed väg 365, efter korsningen där man svänger in mot Ruskträsk, och ca 100 meter efter bron, sväng till höger och söderut mot Alträsket. Efter drygt 2.5 km ta vänster upp mot berget. Parkera vid kalhygget så att du inte står i vägen. Vandra därefter på stigen som går brant uppåt och sedan söderut mot branten med utsikt över Alträsket. Notera att det kan vara dålig täckning.

Notera att informationstavlan för Altarliden Naturreservatet ligger vid en annan väg som leder till Alvik.

Hur upplever du Altarliden?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp

Altarliden

  • Natur
  • Samisk Kultur

Det finns många kyrkbyggnader inom biosfärområdet dit människor har vänt sig för att be till en högre makt. Innan dessa kyrkor fanns tillgängliga så samlades man på speciella platser i naturen för att söka något utöver det vardagliga. Man tror att Altarliden har varit en sådan plats dit samer och möjligen även bofasta vandrade till för religiösa sammankomster.  

Det fanns en tid då utövande av något annat än kristen religion kunde leda till otrevligheter så utövande skedde ofta i smyg. Det var vanligt att man gömde undan föremål som Seitar och samiska trummor när de inte användes för att undvika att de konfiskerades och förstördes. Det fanns även en risk att den som åkte dit för att gömma sådana föremålen blev avrättad.  

Mikael Jakobsson är antikvarie med samisk inriktning på Skogs och Samemuseet i Lycksele och har i flera år letat efter de försvunna Seitar som sägs ha använts vid ceremonier på Altarliden. 

Mikael förklarar att en Seite är en figur av trä eller sten som representerar en gudomlig kraft. De av trä påminner om träfigurer som man funnit i andra delar av världen, men de som härstammar från Sverige är ofta gjorda i något av de träslag som förekommer här.  

En stor del av inlandet är fortfarande outforskat av arkeologer och att nyutexaminerade ofta fattar större intresse för fjällen eller kusten, berättar Mikael. Men, det finns tecken på att människan nyttat området sedan inlandsisen drog sig tillbaka, och de äldsta lämningar man har hittat är cirka 8500 år. Det finns ett antal lämningar som inte är undersökta än så det är inte omöjligt att man i framtiden hittar något som är ännu äldre.  

Mikael förklarar att de som tidigare haft ett intresse av Altarliden har gjort efterforskningar på hobbynivå. Det finns väldigt många frågor kvar att besvara för att få en bra förståelse för hur människor levt och verkat i området.  

Var gärna uppmärksam under din vandring i området. Det finns fornlämningar och stensättningar i området som inte bör flyttas eller störas på något vis.  

Besök gärna den samiska utställningen på Skogs och Samemuseet i Lycksele.

Altarliden Naturreservat 

Altarliden är idag ett naturreservat. Man kan se berget från andra sidan älven vid Rusksele och det är en av de toppar som man ser från Rusksele strandpromenad.  

De övre delarna av berget bildar ett 250 ha stort naturreservat som är täckt av granurskog. På bergets södra topp finns grov och gammal tallskog. På de översta delarna är skogen luckig med stenhällar och det finns gott om torrträd, högstubbar och lågor. I sluttningar är skogen yngre och mer produktiv med ett stort inslag av grov asp och sälg.  

Läs mer om Altarliden naturreservat på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

Fiske

I sjön Alträsket som ligger till söder om bergets fot finns grov gädda och abborre. Alträsket ingår i Ruskträsk FVO 

Vägbeskrivning till Altarliden

Från Lycksele, utmed väg 365, efter korsningen där man svänger in mot Ruskträsk, och ca 100 meter efter bron, sväng till höger och söderut mot Alträsket. Efter drygt 2.5 km ta vänster upp mot berget. Parkera vid kalhygget så att du inte står i vägen. Vandra därefter på stigen som går brant uppåt och sedan söderut mot branten med utsikt över Alträsket. Notera att det kan vara dålig täckning.

Notera att informationstavlan för Altarliden Naturreservatet ligger vid en annan väg som leder till Alvik.

Hur upplever du Altarliden?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.