Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Grundforsen i Vindel-Storforsen

  • Fiske
  • Fors
  • Natur

Grundforsen i Stor-Vindelforsen

Grundforsen är lite besvärligare att ta sig fram till då forsen ligger en bit från vägen. Detta kan vara positivt om man vill komma bort från vägen och platsen är troligtvis mindre välbesökt än Storforsen. Sväng vid anvisad kartmarkör och parkera efter 100 meter vid en vändplan. Därefter är det en ca 150 meter lång promenad till vindskyddet. Här finns även torrdass och soptunnor. 

Naturreservatet är främst utpekat för att bevara älvlandskapets forsar samt populationer av vandrande lax. Älven har ett grenigt lopp över mörka bergarter av vulkaniskt ursprung. Älven har under årens lopp skurit ned i berggrunden vilket gjort att älven skapat flera fåror. 

På klipporna vid stränderna växer sällsynta växter som knutarv och fågelstarr och i strandsnåren ängsruta och skogsrör. Här finns även fjällväxter som fjällvedel, fjällviol, fjällskära och kvanne.  

Skogen inom reservatet är av varierande karaktär med gamla, flerskiktade tallskogar såväl som fuktiga granskogar och ungskogar. Mindre myrmarker och hällmarker finns också insprängda. Närmast älven har skogen här karaktär av sumpskog med hög andel björk.  

Sommaren 2003 påbörjades restaurering av forsmiljöerna för att återställa nationalälven efter den skada som blev i samband med den 150-åriga flottningsepoken. Under denna tid rensades vattendragen för att underlätta flottningen av timmer och massaved. Projektet räknar med positiva effekter på strömälskande fisk- och insektsarter. 

Notera att Grundforsen ingår i Björksele FVO och att Storforsen ingår i Vindelgransele FVO.  

Läs mer: https://friluftsguidelycksele.se/bjorksele-fvo/ 

Vägbeskrivning till Grundforsen i Vindel-Storforsen

Naturreservatet ligger längs väg 363 nedströms Vindelgransele.  

Grundforsen är lite knepigare att ta sig fram till då forsen ligger en bit från vägen. Detta kan vara positivt om man vill komma bort från vägen och platsen är troligtvis mindre välbesökt än Storforsen. Sväng vid anvisad kartmarkör och parkera efter 100 meter vid en vändplan. Därefter är det en ca 150 meter lång promenad till vindskyddet. Här finns även torrdass och soptunnor. 

Hur upplever du Grundforsen i Vindel-Storforsen?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp

Grundforsen i Vindel-Storforsen

  • Fiske
  • Fors
  • Natur

Grundforsen i Stor-Vindelforsen

Grundforsen är lite besvärligare att ta sig fram till då forsen ligger en bit från vägen. Detta kan vara positivt om man vill komma bort från vägen och platsen är troligtvis mindre välbesökt än Storforsen. Sväng vid anvisad kartmarkör och parkera efter 100 meter vid en vändplan. Därefter är det en ca 150 meter lång promenad till vindskyddet. Här finns även torrdass och soptunnor. 

Naturreservatet är främst utpekat för att bevara älvlandskapets forsar samt populationer av vandrande lax. Älven har ett grenigt lopp över mörka bergarter av vulkaniskt ursprung. Älven har under årens lopp skurit ned i berggrunden vilket gjort att älven skapat flera fåror. 

På klipporna vid stränderna växer sällsynta växter som knutarv och fågelstarr och i strandsnåren ängsruta och skogsrör. Här finns även fjällväxter som fjällvedel, fjällviol, fjällskära och kvanne.  

Skogen inom reservatet är av varierande karaktär med gamla, flerskiktade tallskogar såväl som fuktiga granskogar och ungskogar. Mindre myrmarker och hällmarker finns också insprängda. Närmast älven har skogen här karaktär av sumpskog med hög andel björk.  

Sommaren 2003 påbörjades restaurering av forsmiljöerna för att återställa nationalälven efter den skada som blev i samband med den 150-åriga flottningsepoken. Under denna tid rensades vattendragen för att underlätta flottningen av timmer och massaved. Projektet räknar med positiva effekter på strömälskande fisk- och insektsarter. 

Notera att Grundforsen ingår i Björksele FVO och att Storforsen ingår i Vindelgransele FVO.  

Läs mer: https://friluftsguidelycksele.se/bjorksele-fvo/ 

Vägbeskrivning till Grundforsen i Vindel-Storforsen

Naturreservatet ligger längs väg 363 nedströms Vindelgransele.  

Grundforsen är lite knepigare att ta sig fram till då forsen ligger en bit från vägen. Detta kan vara positivt om man vill komma bort från vägen och platsen är troligtvis mindre välbesökt än Storforsen. Sväng vid anvisad kartmarkör och parkera efter 100 meter vid en vändplan. Därefter är det en ca 150 meter lång promenad till vindskyddet. Här finns även torrdass och soptunnor. 

Hur upplever du Grundforsen i Vindel-Storforsen?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.