Besöksmål inom Vindelälven-Juhttátahkka

Den här kartan lyfter hållbara besöksmål över hela området och erbjuder dessutom en försmak av platsen i form av bilder, och på flera ställen historisk kuriosa i form av fördjupade berättelser om platsen. En av de saker som utmärker den här kartan är att den är framtagen tillsammans med människor efter älvdalen och lyfter platser som de själva är stolta att visa upp. På kartan hittar du även information om närmaste sophantering, servicenoder, sjukvård och laddstolpar.

Hela området inrymmer delar av åtta kommuner i Västerbottens och Norrbottens län: Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Zooma in och klicka dig runt i kartan, utforska besöksmål i biosfärområdet och upptäck alla våra vackra kommuner! Kanske hittar du din favoritplats du också!

Långforsen i Laisälven Vindskydd. Fotograf: Ulrik Thureson

Ettiket:
Långforsen i Laisälven Vindskydd. Fotograf: Ulrik Thureson

Långforsen Laisälven

 • Fiske
 • Fors
 • Grillplats

Långforsen i Laisälven

Laisälvens nedersta lopp löper över ett milsvitt sandur uppbyggd av grus och sand. Ett sandur är ett floddelta på torra land och hittas vanligen nedanför glaciärer. Det deponeras större korn längst in mot glaciären och finare korn längre ut. Detta sandur avsattes av en isälv som mynnade här när inlandsisen smälte. Över detta sandurn kan man följa älvens äldre lopp som bandformade tjärnar och myrstråk. Strandsnåren vid forsarna är artrika med kanelros, röda vinbär och nordisk stormhatt.  

Fångstgropar och lämningar

Laisälven är rik på fynd efter fångstkulturer från stenåldern. På bergssluttningarna och de sandiga hedarna utmed älvens båda sidor finns ett 40-tal boplatser. På Laisheden innan man når Långforsen så finns ett fångstgropsystem som innehåller 156 gropar och är 8 km långt. 

På älvens södra sida ligger en grupp hyddbottnar varav den största är 25 x 9 m.  De är så kallade skärvstensvallar uppbyggda av skörbränd sten, och de antas ha varit vinterbostäder för nomadiserande fångstfolk och uppskattas vara mellan 6000-2600 år gamla. 

I Laisälven finns många lämningar efter flottningsepoken. Främst är det ledarmar i huggen sten som är välbevarade och av betydande storlek. 

Hållbart fiske 

Sträckan från Långforsens nacke ner till strax ovanför Storforsen är en ca 2 km lång flugfiskesträcka där endast flugfiske tillåtet. All fångst ska återutsättas. Den övre delen av Långforsen lämpar sig bra för harr och öring. Långforsen är inte heller särskilt strid och har områden där det går fint att vada vilket är ovanligt i Laisälven på Västerbottensidan. 

Det är bilväg på båda sidor (grusväg på den sydöstra sidan), skyltar för att hitta övre mellan samt nedre del av Långforsen och tillgängligheten är mycket god. På nordvästra sidan om Laisälven finns tre stycken vindskydd och det finns en fin grillkåta vid Storforsen som ligger strax nedanför Långforsens nedre gräns. Den sydöstra sidan om Laisälven är mindre välbesökt. Det finns inga vindskydd men många fina fiskeplatser och ställen att slå upp ett tält på och få vara ensam. 

Länkar 

Fångstgropsystemet på Laisheden. Västerbotten Länsstyrelsen.

Kulturhistorisk utredning: Flottningsmiljö efter Laisälven. Spår från 10000 år.

Laisälvens flottledslämingar. Västerbotten Länsstyrelsen.

Bild på fångstgrop på Laisheden. Skellefteå Museum.

 

 • Långforsen i Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson
 • Långforsen i Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson
 • Harr fångad i Långforsen, Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson

Vägbeskrivning till Långforsen Laisälven

Från Sorsele, kör norrut på väg 363 mot Ammarnäs. Efter ca 11 km sväng höger mot Marielund. I den korsningen finns även en fornminnesskylt som pekar åt höger med texten Fångstgropar. Efter 6.2 km sväng höger. Det finns en skylt som pekar mot Långforsen. Den sista vägsträckan ned till Laisälven är 800 meter. 

Hur upplever du Långforsen Laisälven?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

LONA logotyp
Långforsen i Laisälven Vindskydd. Fotograf: Ulrik Thureson

Ettiket:
Långforsen i Laisälven Vindskydd. Fotograf: Ulrik Thureson

Långforsen Laisälven

 • Fiske
 • Fors
 • Grillplats

Långforsen i Laisälven

Laisälvens nedersta lopp löper över ett milsvitt sandur uppbyggd av grus och sand. Ett sandur är ett floddelta på torra land och hittas vanligen nedanför glaciärer. Det deponeras större korn längst in mot glaciären och finare korn längre ut. Detta sandur avsattes av en isälv som mynnade här när inlandsisen smälte. Över detta sandurn kan man följa älvens äldre lopp som bandformade tjärnar och myrstråk. Strandsnåren vid forsarna är artrika med kanelros, röda vinbär och nordisk stormhatt.  

Fångstgropar och lämningar

Laisälven är rik på fynd efter fångstkulturer från stenåldern. På bergssluttningarna och de sandiga hedarna utmed älvens båda sidor finns ett 40-tal boplatser. På Laisheden innan man når Långforsen så finns ett fångstgropsystem som innehåller 156 gropar och är 8 km långt. 

På älvens södra sida ligger en grupp hyddbottnar varav den största är 25 x 9 m.  De är så kallade skärvstensvallar uppbyggda av skörbränd sten, och de antas ha varit vinterbostäder för nomadiserande fångstfolk och uppskattas vara mellan 6000-2600 år gamla. 

I Laisälven finns många lämningar efter flottningsepoken. Främst är det ledarmar i huggen sten som är välbevarade och av betydande storlek. 

Hållbart fiske 

Sträckan från Långforsens nacke ner till strax ovanför Storforsen är en ca 2 km lång flugfiskesträcka där endast flugfiske tillåtet. All fångst ska återutsättas. Den övre delen av Långforsen lämpar sig bra för harr och öring. Långforsen är inte heller särskilt strid och har områden där det går fint att vada vilket är ovanligt i Laisälven på Västerbottensidan. 

Det är bilväg på båda sidor (grusväg på den sydöstra sidan), skyltar för att hitta övre mellan samt nedre del av Långforsen och tillgängligheten är mycket god. På nordvästra sidan om Laisälven finns tre stycken vindskydd och det finns en fin grillkåta vid Storforsen som ligger strax nedanför Långforsens nedre gräns. Den sydöstra sidan om Laisälven är mindre välbesökt. Det finns inga vindskydd men många fina fiskeplatser och ställen att slå upp ett tält på och få vara ensam. 

Länkar 

Fångstgropsystemet på Laisheden. Västerbotten Länsstyrelsen.

Kulturhistorisk utredning: Flottningsmiljö efter Laisälven. Spår från 10000 år.

Laisälvens flottledslämingar. Västerbotten Länsstyrelsen.

Bild på fångstgrop på Laisheden. Skellefteå Museum.

 

 • Långforsen i Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson
 • Långforsen i Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson
 • Harr fångad i Långforsen, Laisälven. Fotograf: Ulrik Thureson

Vägbeskrivning till Långforsen Laisälven

Från Sorsele, kör norrut på väg 363 mot Ammarnäs. Efter ca 11 km sväng höger mot Marielund. I den korsningen finns även en fornminnesskylt som pekar åt höger med texten Fångstgropar. Efter 6.2 km sväng höger. Det finns en skylt som pekar mot Långforsen. Den sista vägsträckan ned till Laisälven är 800 meter. 

Hur upplever du Långforsen Laisälven?

Sophantering

För att alla ska få en bra upplevelse, ta med soporna hem. Lämna gärna återvinning på närmsta återvinningsstation.

Hitta vård

Vid akuta ärenden, ring 112.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177.